„Ąžuoliuko“ bendruomenė sprendžia ugdymo klausimus

Birželio 6 d. Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogai ir ugdytinių tėvai vyko į Plungės specialiojo ugdymo centrą, kur dalyvavo seminare „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio ir emocijų ypatumai, ugdymo galimybės“.

Plungės specialiojo ugdymo centro psichologė G. Mickevičiūtė ir specialioji logopedė K. Kundrotaitė-Astreikienė analizavo vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymosi galimybes, supažindino su edukacinėmis aplinkomis, ugdymo priemonėmis. Aptarti metodai – elgesio terapija, struktūrinis mokymas, sensorinis stimuliavimas, aplinkos pritaikymas, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, kuriuos taikant kompleksiškai galima pasiekti gerų rezultatų ir tikėtis geresnės šių vaikų socialinės integracijos.

Daiva Mikulskytė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pavaduotoja ugdymui