+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Konstruktyvaus dialogo link

Birželio 8 dieną Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi Plungės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. Susitikime dalijomės kolegialiąja darbo patirtimi, išklausytas Janinos Toleikienės pranešimas „Konstruktyvaus dialogo link“, dalyvavome apskritojo stalo diskusijoje šia tema. Aptartas mokinių pedagoginis psichologinis gebėjimų vertinimas, metodinė ir konsultacinė pagalba, prevencinė ir švietėjiška veikla.

Apskrito stalo diskusijos metu buvo aptarti aktualūs Tarnyboms klausimai, kurie kelia ne tik džiaugsmus, bet ir rūpesčius. Išsamiame pranešime pateikta   Šilutės rajono pedagoginės psichologinės pagalbos specialistų penkerių metų pagalbos mokiniams veiklos atskaita. Diskutavome, aiškinomės specialistų darbo ypatumus, skirtumus ir privalumus. Kalbėta apie naujų darbo būdų ir metodų įsisavinimą, taikymą suteikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Konstruktyvus dviejų rajonų švietimo pagalbos tarnybų specialistų dialogas, kolegialios patirties sklaida įtakoja veiklos sprendimus apie švietimo pagalbos paslaugų prieinamumo didinimą specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių problemų turintiems vaikams.

Janina Toleikienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja