+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Meninės raiškos konkursų organizavimas ir įgyvendinimas

Kovo 14 d. rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio susirinkime „Meninės raiškos konkursų organizavimas ir įgyvendinimas“ aptarėme metų veiklos planą, priemones jį įgyvendinti, svarstėme kaip galėtume paįvairinti muzikos mokytojų paruoštų kolektyvų veiklą rajone.

Buvo aptartas respublikinės vaikų ir moksleivių „Dainų dainelės“ konkurso rajoninio turas, lyginant su kitais rajonais. Svarstėme galimybes, kaip galėtume pagerinti mokinių vokalinio ugdymo perspektyvas, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas. Aptarėme taip pat metinius rajoninius renginius: Juknaičių mokinių chorų festivalį, folkloro šventę, sakralinės muzikos festivalį „Teskamba giesmės” ir pop muzikos festivalį „Svajonė“. Svarstėme problemas, su kuriomis susiduria muzikos mokytojai: akompaniatorių nebuvimą, popamokinės veiklos mokiniams organizavimą.

Loreta Mieliulytė,
„Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio muzikos mokytoja