Atvira Jolantos Lunskienės pamoka Vainuto gimnazijoje

Kovo 7 d.. Vainuto gimnazijoje vyko atvira vyresniosios mokytojos Jolantos Lunskienės tikybos pamoka 8 klasei “Gavėnia. Jėzaus Kristaus kančios kelias”. Tai buvo iš tiesų puikiai organizuota pamoka, kurioje buvo naudojami įvairūs, individualūs, grupiniai, kūrybiniai metodai.

Mokiniai dėmesingai klausėsi mokytojos pasakojimo apie Kristaus kančios kelią, kurį vėliau, atlikdami individualias užduotis, labai nuoširdžiai pritaikė savo asmeniniam gyvenimui. Tokiu būdu mokiniai galėjo ugdytis supratimą, kad Jėzus kentėjo ir mirė dėl kiekvieno iš mūsų. Atlikdami kūrybinę užduotį – lankstydami ir plėšydami popieriaus lapą, sukūrė kryžių, ant kurio rašė maldavimus už save ir už pasaulį. Baigiantis pamokai jaunuoliai įsivertino savo darbą užpildydami savo vertinimo lenteles. Pamokoje vyravo nuoširdi, draugiška atmosfera, mokiniai dalyvavo pokalbyje, aptarinėjo Gavėnios, Velykų simbolius. Nors mokytoja šioje gimnazijoje dirba pirmus metus, buvo galima jausti, kad mokiniai mokytoja pasitiki ir vertina jos nuoširdų darbą.

Virginija Rupainienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė