ATVIRA VEIKLA „KALĖDŲ BELAUKIANT“

Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje gruodžio 19 d. vyko Žemaičių Naumiesčio zonos metodinio būrelio užsiėmimas. Mokytojos metodininkės Žaneta Danienė, Rita Judžentienė, Daiva Jokubaitienė, Virginija Saveljevienė, Nijolė Zdanavičienė vedė atvirą veiklą „Kalėdų belaukiant“.

Popietės tikslas buvo supažindinti su senovės lietuvių liaudies Advento papročiais bei tradicijomis ir dabartiniu religiniu Advento apmąstymu. Sukūrė jaukią ir šiltą atmosferą, kuri atspindėjo lietuvių liaudies Advento ir Kalėdų laukimo papročius bei tradicijas, per religinius apmąstymus pateikė tikrąją Advento prasmę.

Gerosios darbo patirties sklaidos dieną mokytojos dalijosi gerąja darbo patirtimi. Veiklą stebėjo ir aptarė Šilutės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, mokyklos-darželio direktorė Zofija Lydekienė, pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė, Žemaičių Naumiesčio zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio mokytojos.

Veiklos aptarimo metu išryškėjo nuomonė, kad yra prasminga ir abipusiai naudinga atverti savo pamokos, veiklos duris kolegoms: dalijamės gerąja darbo patirtimi, išgirstame draugiškų patarimų, „pasitikriname save“. Kolegų nuomone stebėta atvira veikla informatyvi, darbinga, turtinga darbo metodų gausa.

Loreta Vilčauskienė,
Žemaičių Naumiesčio darželio-mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui