+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Naujos knygos ir socialinis emocinis ugdymas mokykloje

Gruodžio 7 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro įgyvendinamo projekto „Lyderių laikas 3“ edukacinių knygų pristatymas. Renginio metu knygas pristatė ne jų autoriai , o mokyklų direktoriai.

Pirmiausia buvo pristatyta Lino Šlušnio ir Daivos Šukytės knyga „ Ką gali mokytojas“. Knygoje išdėstyta socialinio emocinio ugdymo programų teorija ir praktika. Lektorius pabrėžė, kad tarpusavio santykių negali pakeisti jokios technologijos, todėl visada bus svarbu vaikus mokyti kokybiško ir nuoširdaus tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo, stengiantis išvengti patyčių. Socialinis emocinis ugdymas daro didžiulę įtaką mokinio motyvacijai ir gebėjimams.

Kitas lektorius kalbėjo apie Simon Sirek knygą „ Pradėkime nuo klausimo KODĖL“.

Įdomu buvo sužinoti apie kintančio ir nekintančio mąstymo žmonių tipus. Patiems prisitaikyti, kurio tipo žmonės esame ne tik profesinėje veikloje, bet ir asmeniniame gyvenime.

Šis renginys nebuvo tik „ sausa“ knygų reklama. Išgirdome daug paprastų, lengvai įgyvendinamų praktinių patarimų. Mokyklų direktoriai pasidalijo gerąja patirtimi, atsakinėjo į mus dominančius klausimus, išklausė mūsų nuomones.

Stanislova Baltutienė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui