+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Sudėtingi psichologinio konsultavimo atvejai, pagalbos galimybės

Lapkričio 27 d. įvyko Šilutės rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas, kurio metu vyko keleto atvejų intervizijos.

Sudėtingus psichologinio konsultavimo atvejus pristatė Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos psichologė Aina Sniečkuvienė ir Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė Rūta Gagienė. Būrelio nariai dalijosi savo įžvalgomis, ieškojo kartu tolimesnių pagalbos mokiniams galimybių.

Ilona Norgėlienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė, psichologų metodinio būrelio pirmininkė