Tyrinėdami priešmokyklinukai atranda pasaulį

Lapkričio 23 d. vyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas, kurio metu apžvelgėme 2017 m. plano įgyvendinimą, pristatėme metodines priemones, pranešimus.   Susirinkime dalyvavo rajono švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, išsakiusi svarią nuomonę dienotvarkės temomis.

Tyrinėjimai, bandymai, eksperimentai – tai veikla, kurios metu vaikai kaupia patirtį, samprotauja, kritiškai mąsto, sprendžia problemas. Lilija Venckienė iš Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių progimnazijos skyriaus skaitė pranešimą „Tyrinėjimų ir eksperimentų panaudojimo galimybės priešmokyklinuko praktinėje veikloje“ ir Žydronė Aleničevienė iš lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ – „Aš pažįstu pasaulį eksperimentuodamas“. Pedagogės parodė nemažai eksperimentų, bandymų, kuriuos atliko su savo ugdytiniais, dalijosi kolegialiąja patirtimi, kaip juos organizuoti.  Po to priešmokyklinio ugdymo pedagogės pademonstravo pačių pagamintas metodines priemones tyrinėjimams, bandymams, eksperimentams.

Planuojame ir toliau dirbti aktyviai, darniai, produktyviai, dalytis šiuolaikiškais inovatyviais sumanymais.

Vitalija Petronytė,
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė