+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Kolegiali gerosios patirties sklaida Priekulėje ir Kretingoje

Spalio 20 d. rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogės vyko į Priekulės lopšelį-darželį ir Kretingos lopšelį-darželį „Žilvitis“. Edukacinės programos tema: „Ugdomojo proceso planavimas ir vaikų pažangos bei pasiekimų vertinimas – individuali patirtis, problemos“.

Priekulės lopšelyje-darželyje pedagoges sutiko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Džiuralda Kavolienė, kuri aprodė grupių ir lauko edukacines aplinkas, papasakojo apie darželio vykdomą veiklą, prie arbatos puodelio aptarėme aktualius priešmokyklinio ugdymo klausimus.

Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ mūsų rajono pedagoges maloniai sutiko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Žvinklienė, kuri supažindino su grupių erdvėmis. Po to prie apskritojo stalo kartu su įstaigos priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis kolegės diskutavo apie ugdomojo proceso planavimą, vaikų pažangos bei pasiekimų vertinimą, dalijosi kolegialiąja patirtimi. Susitikime dalyvavo ir Kretingos savivaldybės  švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Lina Jadenkuvienė, kuri atsakė į pateiktus klausimus.

Džiaugiamės kitų rajonų kolegių šiltu priėmimu ir tikimės, kad pedagogų abipusis profesinis bendravimas padės ieškoti naujų ugdymo turinio perteikimo metodų, būdų, formų, profesionaliau planuoti ugdomąją veiklą, atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir juos kokybiškai įvertinti.

Vitalija Petronytė,
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė