+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Nauji iššūkiai šiuolaikinei pamokai

Lapkričio 3 dieną Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo seminare „Nauji iššūkiai šiuolaikinei pamokai“. Seminarą vedė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vertintoja Audronė Šarskuvienė.

Lektorė įdomiai ir šiuolaikiškai pristatė šiandienos mokyklai kylančius iššūkius, pateikė daugybę įvairių metodų ir būdų, kaip su jais susidoroti. Mokytojai nauju žvilgsniu pažvelgė į šiuolaikinės pamokos ir mokymo(si) organizavimo galimybes, į mokykloje ir už jos ribų esančių aplinkų pritaikymą ugdymo procesui, į grupinio darbo naudą ir efektyvumą, buvo aptarti sėkmingos pamokos kriterijai, diskutuota apie tai, nuo ko priklauso ugdymo sėkmė.

Seminaras buvo labai naudingas ir mokytojai po jo dar ilgai diskutavo, kas kiekvienam iš jų šiandien yra didžiausias iššūkis. Apibendrinant seminaro metu išgirstas tiesas, buvo prieita išvados, kad „… reikia keisti mokytojų nuostatas, nes kitaip niekas nepasikeis“ (P. Brukneris)

Gitana Pociutė,
Lietuvių kalbos mokytoja