+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Kolegialios patirties sklaida. Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir paauglių psichologinis konsultavimas

Spalio 20 d. įvyko Šilutės rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas, skirtas psichologo darbui su vaikais ir paaugliais, turinčiais autizmo spektro sutrikimus.

Kolegialia patirtimi dalijosi Švietimo pagalbos tarnybos psichologė Kristina Ražauskaitė-Pilipavičienė, pristatydama autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir paauglių psichologinio konsultavimo ypatumus taikant ABA terapiją irŠilutės Pamario pagrindinės mokyklos psichologė Gabrielė Asiulevičienė, kalbėdama apie Theraplay metodo panaudojimo galimybes, dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.

Nutarta planuojant 2018 m. būrelio veikloje numatyti daugiau susitikimų, kuriuose dalytumesi kolegialiąja patiortimi apie turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių psichologinio konsultavimo ypatumus.

Ilona Norgėlienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė