Etiketas ir kultūrų įvairovė

Spalio 16 dieną į rajono etikos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimą tema „Etiketas ir kultūrų įvairovė” rinkosi mokytojai, dirbantys 11-12 klasėse.

Pasidalinta metodinėmis įžvalgomis, dėstant šią temą, aptartos šių mokslo metų gerosios pamokų patirtys ir diskutuota etikos mokytojų metodinio būrelio veiklos klausimais. Kolegos pateikė vertingų patarimų dėl būrelio veiklos, praktinių pavyzdžių, kuriuos vėliau taikys pamokose.

Renata Petrenkienė,
Etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja metodininkė