Pasitarimas dėl prevencinių programų įgyvendinimo

Mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir ikimokyklinių įstaigų atstovams organizavome pasitarimą, kurio metu aptarėme, kaip įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimus, Švietimo įstatymo papildymą dėl smurto ir patyčių prevencijos ir naujus Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus dėl vaiko gerovės užtikrinimo, prevencinių programų įgyvendinimo, smurto ir patyčių prevencijos, švietimo pagalbos teikimo, kaip formuoti bendruomenės nuostatas netoleruoti smurto ir patyčių reiškinių.

Pasitarime dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Indra Pranaitienė, kuri aptarė, kaip atpažinti smurto artimoje aplinkoje požymius ir kokius veiksmus atlikti, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje.

Diskusijos metu mokyklų atsakingi specialistai konsultavosi dėl prevencinių programų pasirinkimo, dėl prevencinės veiklos tobulinimo.

Vida Kubaitienė,
Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir ikimokyklinių įstaigų atstovams organizavome pasitarimą, kurio metu aptarėme, kaip įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimus, Švietimo įstatymo papildymą dėl smurto ir patyčių prevencijos ir naujus Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus dėl vaiko gerovės užtikrinimo, prevencinių programų įgyvendinimo, smurto ir patyčių prevencijos, švietimo pagalbos teikimo, kaip formuoti bendruomenės nuostatas netoleruoti smurto ir patyčių reiškinių.