Pirminis psichologinis vertinimas, kolegiali patirtis

Rugsėjo 8 d. įvyko Šilutės rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Vyko diskusija ir kolegialios patirties sklaida apie mokyklų psichologų darbo ypatumus. Švietimo skyriaus specialistė Vida Kubaitienė pristatė respublikoje įsigaliojusius naujus įstatymus ir svarbiausius pokyčius, įsigaliojančiais nuo š.m. rugsėjo 1 d. ugdymo įstaigose.

Labai svarbu, kad psichologai mokykloje padėtų mokytojams, mokiniams, jų tėvams ir teiktų pasiūlymus, kurie gerintų mokyklų mikroklimatą bei įsijungtų į prevencinių programų vykdymą. Buvo aptarti rajono ugdymo įstaigų psichologų darbo ypatumai, vykdant Šilutės r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. ŠV1-102 „Dėl psichologo pagalbos teikimo rajono švietimo įstaigose“.

Būrelio pirmininkė Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnybos psichologė Ilona Norgėlienė pristatė pranešimą „Pirminis psichologinis vertinimas mokyklose“. Atlikdami pirminį psichologinį mokinio (vaiko) vertinimą mokykloje, psichologai savarankiškai pasirenka vertinimo įrankių bateriją, atsižvelgdami į mokinio (vaiko) problemą bei siuntimo į Tarnybą tikslą. Naudoja tokias metodikas, kurios atitinka psichologo turimas kompetencijas, atskleidžia vaiko galias ir sunkumus bei leidžia suformuluoti psichologinio vertinimo išvadą.

Ilona Norgėlienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė