+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

Gegužės 18 d. Šilutės lopšelio-darželio “Žvaigždutė“ kolektyvas išklausė Audronės Šarskuvienės, lietuvių kalbos mokytojos ekspertės, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vertintojos, seminarą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas“.
Ugdymo sėkmė priklauso ir nuo ugdytojo gebėjimų tinkamai taikyti formuojamąjį vertinimą. Ši programa skirta padėti auklėtojams įgyti žinių apie formuojamąjį ir diagnostinį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei vaikų pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras. Seminaras informatyvus, daug praktiškų, naudingų pavyzdžių.
Išryškinta vaikų pasiekimų vertinimo esmė –  pagalba vaikui ugdytis pagal savo galias. Pedagogai neturėtų nukrypti į perdėtą pasiekimų fiksavimą ir dokumentavimą.
Juzefa Adamonienė,
„Žvaigždutės“ lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui