+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Praktinis užsiėmimas, kolegialios patirties sklaida

Gegužės 22 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas ,,Praktinis užsiėmimas. Kolegialios patirties sklaida. Intervizija: sudėtingų psichologinio konsultavimo atvejų analizė. Pagalbos galimybės“.

Psichologinio konsultavimo atvejį intervizijai pristatė Šilutės Vydūno gimnazijos psichologo asistentė Kristina Monkienė. Intervizija yra konsultavimo(si) metodas; tai ,,matymas iš vidaus”. Tokia sudėtingų psichologinio konsultavimo atvejų (sunkios, neaiškios, emociškai neišspręstos situacijos) analizė leidžia intervizijos grupės dalyviams nagrinėti atvejį, daryti įžvalgas, rasti išeitis.

Būrelio nariai pateikė klausimus pasitikslinimui, kalbėjosi apie tai, ką išgirdo. Pateiktos visos reakcijos ir interpretacijos. Kristina reagavo į tai, ką išgirdo iš kolegų. Iš šio atvejo aptarimo buvo naudos kiekvienai susirinkimo dalyvei, nes vieno žmogaus atvejis visada pasitarnauja kitiems (jį analizuojant, galima daug išmokti ir tokiu būdu savo darbą nuolat tobulinti).

Ilona Norgėlienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė

Gegužės 22 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas ,,Praktinis užsiėmimas. Kolegialios patirties sklaida. Intervizija: sudėtingų psichologinio konsultavimo atvejų analizė. Pagalbos galimybės“.