+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Specialieji pedagogai ir logopedai diskutavo, kaip efektyvinti pagalbą mokiniams

Balandžio 10 dieną  vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas. Dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Janina Toleikienė, kuri pristatė mokinių, turinčių fonetinių ir fonologinių sutrikimų 2014-2016 metų sąrašų analizę. Apie kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą kalbėjo ir  Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vyriausioji specialistė, kuruojanti metodinio būrelio veiklą  Vida Nemanienė. Diskutuota, kai efektyvinti pagalbą kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems mokiniams.

Remdamasi išvadomis Janina Toleikienė sakė, kad siekiant efektyvesnės kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių pažangos, reikiamą dėmesį vaiko kalbai reikia skirti  jau ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Taip pat akcentavo, kad mokinių, turinčių fonologinių kalbos sutrikimų, mokymosi galias ir sunkumus svarbu nustatyti iki 5 klasės, nes jiems gali būti pripažinti specifiniai mokymosi (skaitymo, rašymo), sutrikimai ir teikiama ugdymo pagalba.

Metodinio būrelio pirmininkė apžvelgė metodinio būrelio aktualijas, inicijavo rajono pagalbos specialistų edukacinio priemonių banko kūrimą. Išrinkti už šią veiklą atsakingi asmenys.

Kristina Stonytė-Bidvienė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė logopedė