+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Mokinių kalbos ugdymas

Balandžio 11 d. mūsų rajono pradinių klasių mokytojai dalyvavo seminare “Pradinių klasių mokinių kalbos ugdymas pagal atnaujintą Lietuvių kalbos programą, II dalis”. Seminarą vedė lektorė Gitana Juškienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Tikslai – plėtoti pradinių klasių mokytojų kompetencijas, efektyviau ir tikslingiau organizuoti kalbos ugdymą; lanksčiau ir tikslingiau parinkti mokymo(si) metodus, būdus, užduotis, mokymo(si) medžiagą; nuolat stebėti mokinių pažangą ir racionaliai planuoti tolimesnę veiklą.

Iš pradinės mokyklos programą baigiančių mokinių tikimasi, kad jie bus tokie mokiniai, kurie taiko strategijas, yra aktyvūs, nuolat keliantys klausimus, gebantys identifikuoti iškylančias problemas ir rasti sprendimo būdus- lanksčiai pritaikyti reikalingas strategijas. Seminare nagrinėjome daug praktinių pavyzdžių, diskutavome, dalinomės gerąja patirtimi. Tokie seminarai reikalingi ir naudingi, nes savo darbe galėsime drąsiai taikyti jau pačių išbandytus metodus ir būdus, taikyti kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo strategijas.
Virginija Gečaitė,
Katyčių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė