+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Socialinio pedagogo darbas su įvairaus amžiaus vaikais

Kovo 14 d. socialiniai pedagogai metodinio būrelio susirinkime išklausė dviejų kolegių pranešimus: „Mokinių lankomumas ir pamokų nelankymo prevencija“, „Vaiko socialinis ugdymas darželyje“. Juos skaitė Jūratė Gusevienė, Šilutės Vydūno gimnazijos, Rasa Stasytienė, lopšelio darželio „Žvaigždutė“ socialinės pedagogės. Kalbėjome, kaip organizuosime veiksmo savaitę „BE PATYČIŲ-2017“ rajono švietimo įstaigose, diskutuota, kad tokia veikla būtų organizuojama nuolat.

Išklausius pranešimus, dalijomės nuomonėmis. Diskutavome, jei nuomonės lankomumo žymėjimo klausimais skyrėsi, ieškojome optimaliausių nelankymo prevencijos būdų. Rasa Stasytienė pasidalijo kolegialiąja patirtimi. Buvo pateiktos metodinės priemonės apie priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymą. Šias priemones kolegės taikys praktikoje ir po to aptars metodiniame būrelyje.  Diskutavome daug, išklausėme nuomones, dalijomės patirtimi. Numatėme sekančio susirinkimo veiklas.

Jolita Lileikienė,
Metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių progimnazijos skyriaus socialinė pedagogė

Lina Beržinienė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė