+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Tikybos mokytojų metodinė diena

Kovo 7 dieną tikybos mokytojai organizavo tradicinę gavėnios metodinę dieną. Rytas prasidėjo Pamario pagrindinėje mokykloje, kur tikybos vyresnioji mokytoja Birutė Skuodienė dalijosi gerąja patirtimi atviroje pamokoje mokiniams apie šeimą. Prie arbatos puodelio mokytojai, kartu su Šilutės švietimo skyriaus specialiste Vida Kubaitiene ir Telšių vyskupijos tikybos mokytojų kuratore mokytoja metodininke Margarita Petrauskaite, aptarė stebėtą pamoką, diskutavo, kokia turėtų būti gera šiuolaikiška tikybos pamoka.

Iš mokyklos visi skubėjome į Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčią, kartu dalyvavome Eucharistijos šventime.

Po šv. Mišių rinkomės parapijos namuose, svečiai iš Telšių vyskupijos – mons. Rimantas Gudlinkis ir Margarita Petrauskaitė – pristatė 2016 m. religinio ugdymo pagrindinėje mokykloje diagnostinių tyrimų rezultatus; šių metų svarbiausius renginius. Gaila, tikybos mokytojų šį kartą aplankyti negalėjo mūsų ganytojas, vyskupas Jonas Boruta.

Laima Šepkienė,
Saugų Jurgio Mikšo ir Vilkyčių pagrindinių mokyklų tikybos vyr. mokytoja