+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Istorijos mokytojai startuoja…

Sausio 4 dieną rajono istorijos mokytojai aktyviai dirbo: diskutavo apie standartizuotus testus, mokinių istorijos olimpiadą ir sudarė veiklos planą 2017 m.

Istorijos mokytojai kalbėjo apie standartizuotus testus, jų tikslus, panaudojimo galimybę ugdymo procese, svarstė užduotis, vertinimo instrukciją.

Mokytojai išrinko istorijos 8 ir 9 – 12 klasių mokinių olimpiados  stebėtojų ir darbų vertinimo grupes.  Šilutės pirmos  gimnazijos mokytojas ekspertas  Algirdas Gečas ir  tos pačios mokyklos Kintų skyriaus mokytojas Rubenas Bukavickas  pasisiūlė parengti olimpiados užduotis 8 klasių mokiniams.

Sudarytas istorijos metodinio būrelio  veiklos planas 2017 m. Numatyta  surengti net  rajoninę konferenciją. Tam tikslui išrinkta darbo grupė, kurią sudaro  Šilutės pirmos gimnazijos mokytojas ekspertas Algirdas Gečas – grupės pirmininkas, nariai: Šilutės raj. švietimo skyriaus specialistė Vida Kubaitienė ir Šilutės pirmos gimnazijos Kintų skyriaus mokytojas Rubenas Bukavickas.

Vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė ir metodininkė Nijolė Rimkuvienė išsakė pastebėjimus. Pasak jų, būtina kelti iššūkius sau pačiam, įveikti baimes, nepasitikėjimą, gebėti pozityviai nusiteikti siekiant tikslo.

Liucija Šertvytienė,
Istorijos  mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytoja metodininkė