+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Respublikinė mokytojų metodinė konferencija „Vaiko emocinės kompetencijos ugdymo procese“

[singlepic id=1919 w=200 h=200 float=left]Birželio 9 d. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje vyko rajoninė metodinė praktinė konferencija „Vaiko emocinės kompetencijos ugdymo procese”.  Konferencijoje dalyvavo gausus būrys Šilutės r. Vilkyčių, Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinių mokyklų, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų. Mokytojai pristatė įvairius mokymo(si) būdus: integruotas pamokas, projektines veiklas, tyrimus ugdymo proceso metu, edukacines išvykas, pamokas, užsiėmimus edukacinėse aplinkose, bendradarbiavimą su tėvais,  jų įtraukimą į ugdymo proceso organizavimą ir planavimą.

Konferencijos dalyviai išklausė Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Deimantės Karlonienės pranešimą ,,Vaikų elgesys ir emocijos ikimokykliniame amžiuje”, Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės Virginijos Kaunienės pranešimą ,,Mokomės kartu”,

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios  mokytojos Daivos Jonušienės pranešimą ,,Vaiko emocinio intelekto ugdymas jaunesniame mokykliniame amžiuje”, Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios  mokytojos Daivos Sajauskienės pranešimą ,,Emocinių kompetencijų ugdymas netradicinėse veiklose”, Šilutės r. Švėkšnos Saulės gimnazijos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos Vilmos Adomavičinės pranešimą ,,Sveikatos ugdymas”.

Po pirmos konferencijos dalies vyko diskusija.

Antroje konferencijos dalyje pranešimą skaitė Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vaidota Vaišienė „Tėvai – aktyvūs ugdymo(si) proceso partneriai”, Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji  mokytoja Dalia Genčiuvienė pranešimą ,,Vaiko emocinių kompetencijų ugdymas šokio pamokoje”, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė – pranešimą ,,Gamtamokslinių projektinių veiklų vykdymas ugdant emocines kompetencijas”.

Po pranešimų darbas vyko grupėse. Mokytojai turėjo pateiktoms nuotraukoms įvardinti vaikų emocijas. Vyko diskusija, su kokiais elgesio būdais ir emocijomis pedagogai dažniausiai susiduria.

Vėliau konferencijos dalyviai analizavo veiklas, kuriose ugdytiniai ugdo emocines kompetencijas, kokias emocijas patiria patys pedagogai dirbdami su vaikais, susiduria su iššūkiais ir problemomis.

Konferencijos dalyviai mokėsi vieni iš kitų, dalijosi geromis emocijomis, sakė galės panaudoti įvairius pateiktus mokymosi būdus, veiklas savo tolimesniame pedagoginiame darbe.

Inga Kirkickienė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos direktorė