+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Pedagoginės psichologinės PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ DIENA ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJOJE

Inkliuzinis ugdymas mokykloje – viena pagrindinių šiandieninės mokyklos aktualijų. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pedagogai kreipėsi į Tarnybos specialistus pagalbos šiuo klausimu, todėl lapkričio 26-ąją jiems organizavome pedagoginės psichologinės pagalbos specialistų metodinę dieną.

Veiklos tikslas – teikti žinių apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje (kaip gerinti įvairių gebėjimų mokinių pasiekimus). Pradžioje išklausėme gimnazijos vadovų pasisakymus, lūkesčius. Po to skaitėme pranešimus „Inkliuzinis ugdymas mokykloje” (Janina Toleikienė, direktoriaus  pavaduotoja); „Bendrojo ugdymo programų pritaikymas” (Daina Jucikaitė, specialioji pedagogė); „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologiniai sunkumai ir jų korekcinės galimybės“ (Genovaitė Voitenko, psichologė); „Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“ (Ilona Norgėlienė, socialinė pedagogė, psichologė). Po to sekė diskusijos, klausimai, atsakymai.

Janina Toleikienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja