+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Dalijimasis kolegialiąja patirtimi – mūsų sėkmės garantas

[singlepic id=1776 w=200 h=200 float=right]Lapkričio 24 d. Saugų zonos pradinių klasių mokytojai suvažiavo į Švėkšnos „Saulės“ gimnaziją. Čia vyko metodinė veikla – darbas, kurį inicijuoja patys mokytojai, pasirinkdami jos turinį ir formas. Greitėjanti kaita trumpina naujovių įsisavinimo laiką, todėl viską aprėpti, išmokti net ir patiems mokytojams taptų neįmanoma be pasidalijimo intelektualiniais resursais bei įgyta praktine patirtimi.

Darbas vyko dviem etapais. Pirmiausia stebėjome dvi atviras pamokas: tai 3b klasėje matematikos pamoką „Matai ir matavimai” (mokytoja metodininkė Nijolė Kairienė) ir 4b klasėje lietuvių kalbos pamoką „Pasakojimo kūrimas” (mokytoja metodininkė Martina Zimkienė), kurios pamoka dar buvo ir filmuojama. Filmuota medžiaga pravers tolesnėje būrelio metodinėje veikloje.

Tai buvo puiki galimybė Saugų zonos mokytojams pasimokyti iš savo kolegių, stebėti praktinėje veikloje pasitvirtinusius metodus ar priemones.

Pamokose mokiniai atliko užduotis savarankiškai, dirbo porose, grupėse, bendradarbiavo, dirbo iniciatyviai, kūrybiškai, mokėsi išsakyti savo nuomonę, apibendrinti, įsivertinti savo ir įvertinti klasės draugų veiklą pamokoje.

Kolegų nuomone stebėtos atviros pamokos informatyvios, darbingos, turtingos darbo metodų gausa, aktyviai naudojama IKT. Įdomiai pateikiant ugdomąją medžiagą, integruojant mokomuosius dalykus, diferencijuojant medžiagą pagal mokinių gebėjimus, mokytojos pamokose įgyvendino iškeltus uždavinius, ugdė mokinių bendrąsias kompetencijas.

Pamokų aptarimo metu išryškėjo nuomonė, kad yra prasminga ir abipusiai naudinga atverti savo pamokos duris kolegoms: išgirstame draugiškų patarimų, dalijamės gerąja darbo patirtimi, „pasitikriname save”, išgirstame pastabų bei siūlymų.

Antrame etape išgirdome Švėkšnos „Saulės” gimnazijos pavaduotojos ugdymui Onos Jurjonienės informatyvų pranešimą „Diagnostinis vertinimas 2-oje klasėje“. Metodines priemones pristatė mokytoja metodininkė Elvina Kaktienė (matematikai skirtą metodinę priemonę „Labirintai” ir „Laikrodis” bei vyresnioji mokytoja Vilma Adomavičienė ( pasaulio pažinimui skirtą IKT priemonę ,,Lietuvos etnografiniai regionai” ). Apie darnų bendradarbiavimą su logopede Sandra Mockiene ir kartu pravestas pamokas „Spalvotos pamokėlės“ kalbėjo vyresnioji mokytoja Loreta Toleikytė.

Metodinės veiklos pabaigoje aptarėme Saugų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 2016 metų veiklos projektą.

Dar kartą įsitikinau, kad labai svarbi mokytojų metodinė veikla. Ji skirta kvalifikacijai, praktinei veiklai tobulinti, keičiantis pedagogine patirtimi, naujausia metodine ir dalykine informacija. Tai mūsų sėkmės garantas.

Vilma Adomavičienė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos   vyresnioji mokytoja