+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija Rusnėje

[singlepic id=1601 w=200 h=200 float=left]Balandžio 24 d. Rusnės specialiojoje mokykloje vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas specialiojoje mokykloje“, kurios tikslas – kolegialiosios patirties  sklaida, mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas.

Renginyje dalyvavo 90 pedagogų ir švietimo sistemos darbuotojų iš Vilniaus Verkių daugiafunkcio centro, Klaipėdos „Medeinės“, Telšių, Simno, Kazlų Rūdos specialiųjų mokyklų, Šilutės rajono savivaldybės švietimo skyriaus specialistai, bendrojo ugdymo įstaigų pedagogai.

Plenarinio posėdžio metu buvo pristatyti 4 pranešimai: Šiaulių universiteto doc. Dr. R. Melienės kompiuterinė programa „Pagalbininkas lietuvių kalbos mokymuisi“, to paties universiteto lektoriaus  E. Elijošiaus „Išmaniosios kompiuterijos, kaip įgalinančio resurso, panauda specialiojoje edukacijoje“, Rusnės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos Reginos Juškienės „Kompetencijų ugdymas. Gera pamoka. Kokia ji?“ ir Rusnės specialiosios mokyklos socialinės pedagogės Nijolės Agintaitės, psichologės Rositos Katauskienės „Destruktyvus mokinių elgesys ugdymosi aplinkoje“.

Po pertraukėlės darbas vyko 3 grupėse, kuriose Šiaulių universiteto dėstytojai ir pedagogai išklausė 19 pranešimų ir atliko praktinius darbus. Buvo pristatyti pranešimai apie netradicinius mokymo metodus pamokoje, kompetencijų ugdymą per neformalųjį ugdymą ir popamokinėje veikloje.

Apibendrinant konferenciją, galima teigti, kad ugdymo įstaigų pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai savo kasdieniniame darbe taiko netradicinius ugdymo metodus, integruotus projektus, šiuolaikines informacines technologijas, kūrybiškumą, alternatyvius mokymosi būdus, kurie padeda ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas.

Dėkojame mokyklos socialiniams partneriams už bendradarbiavimą ir pedagoginės patirties sklaidą, o taip pat Šilutės rajono savivaldybės švietimo skyriaus specialistams ir konferencijos partneriui Švietimo pagalbos tarnybai (direktorei J. Blinkevičienei) už metodinę pagalbą.

Romualdas Blechertas,
Rusnės specialiosios mokyklos direktorius