+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Kūrybiškumas kasdieniniame gyvenime

[singlepic id=1504 w=200 h=200 float=left]Sausio 29 d. vyko seminaras „Kūrybiškumas kasdieniniame gyvenime: ugdymo efektyvumas pamokoje, popamokinės veiklos tobulinimo galimybės“. Jis buvo skirtas neformaliojo ugdymo organizatoriams, klasių vadovams, pradinių klasių, lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojams. Lektorė – Bronislava Šimonienė, VšĮ „Efektyvus ugdymas“ lektorė, Plungės „Babrungo“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Seminare buvo pateikiamas netradicinis požiūris į parodų, projektų rengimą. Siūlytos idėjos įdomiam mokyklos gyvenimui. Aptartas renginio scenarijaus kūrimas, demonstruoti scenarijų pavyzdžiai. [singlepic id=1505 w=200 h=200 float=right]Analizuoti ugdymo proceso organizavimo būdai, vertinimo kriterijai. Dalyviai diskutavo apie dalykų turinio derinimą, dalijosi patirtimi apie įvairius mokymo(si) stilius. Išgirdome netikėtų siūlymų, kaip susieti pamokų ugdymo turinį ir popamokinę veiklą, kaip mokinius sudominti ugdymo turiniu. Kalbėta apie mokyklos bendruomenės, klasės mikroklimato kūrimą, mokinių savivertės, pageidaujamo elgesio skatinimą. Analizavome ugdymo proceso organizavimo būdus, numatėme jo tobulinimo galimybes.

Virginija Tamašauskienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui