+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Muzikos mokytojų diskusija “Pamokos organizavimas”

[singlepic id=1497 w=200 h=200 float=right]Sausio 19 d. rajono muzikos mokytojai metodiniame susirinkime organizavo diskusiją “Pamokos organizavimas”. Jos metu diskutavo geros pamokos prielaidas, kaip vertinti individualią mokinio pažangą, kaip aktyviau pamokoje naudoti inovatyvius metodus ir IKT.

Daugiausia diskutuota geros pamokos tema. Mokytojai derina įvairias veiklas pamokoje, ieško abipusio – mokytojo ir mokinio – bendradarbiavimo ryšio, būdų, kaip sudominti mokinius. Kalbėta apie pamokos tikslo ir uždavinių formulavimą, jų pasiekimą ir įgyvendinimą, pamokos temos aktualumą ir patrauklumą. Aptartos galimybės pamokoje naudoti kuo daugiau inovatyvių metodų ir technologijų, kalbėta apie emocinio imitavimo metodą. Išklausytos pastabos mokytojų iš įstaigų, kuriose buvo išorės auditas.

Išsakytos aktualiausios muzikos mokytojų problemos, pateikti siūlymai pageidaujamiems seminarams. Sudarytas 2015-ųjų veiklos planas.

Raimonda Gečienė,
Rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė