+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Etninės kultūros ugdymas rajono mokyklose

[singlepic id=1495 w=200 h=200 float=left]Sausio 16 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi rajono Etninės kultūros mokytojų/ugdytojų metodinio būrelio nariai.  Aptartas ir sudarytas 2015 m. veiklos planas atsižvelgiant į  rajono metodinės veiklos prioritetus, išsikėlėme šiuos tikslus ir uždavinius:

– siekti nuolatinio etninės kultūros mokytojų/ugdytojų profesinės kompetencijos augimo ir kokybiškesnio ugdymo proceso lygio gerinimo.

– skatinti mokytojų kvalifikacijos kėlimą, skleisti pedagogines ir metodines naujoves, kolegialiai bendrauti;

– siekti etninės kultūros ugdymo turinio integralumo, bendradarbiaujant su įvairių dalykų ir neformaliojo švietimo mokytojais, tobulinti ugdymo proceso planavimą, kokybę, skatinti profesinį tobulėjimą;

– padėti atskleisti ir plėtoti individualią mokinio pažangą per kūrybines galias, etninės kultūros raiškos įgūdžius.

Nutarta organizuoti  2015 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ rajoninį turą, aptarti konkurso nuostatai ir kiti  pasiruošimo klausimai.

Mokytojai pageidavo edukacinių seminarų, išvykų į kitų rajonų mokyklas dirbančias etninės kultūros kryptimi. Nuspręsta teikti informaciją apie rajono mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose vykstančius renginius, juose dalyvauti.

Rasa Gailiuvienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rajono etnininės kultūros mokytojų/ugdytojų metodinio būrelio pirmininkė