+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Respublikinė metodinė praktinė konferencija

[singlepic id=1325 w=200 h=200 float=left]„Mokytojas tyrėjas – pedagogo lyderystės, profesinio tobulėjimo ir ugdymo kokybės sąlyga”. Tokiu pavadinimu spalio 21 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje vyko respublikinė metodinė praktinė konferencija, kurią organizavo Šilutės Vydūno gimnazijos, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus pedagogai ir specialistai. Konferencijos iniciatoriai – gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, švietimo lyderystės konsultantė, programos “Renkuosi mokyti!” pedagoginė konsultantė  Tatjana Balvočienė ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kęstutis Mockus.

Konferencijos tikslas – aktualizuoti mokytojo tyrėjo kompetencijos svarbą lyderystei, pedagogo profesiniam tobulėjimui bei ugdymo kokybės gerinimui. Konferencijos uždaviniai buvo: telkti pedagogus, norinčius dalytis tiriamosios veiklos patirtimi; skleisti mokyklų metodinių tarybų bei įsivertinimo grupių veiklos patirtį; plėtoti skirtingų rajonų ugdymo įstaigų pedagogų bendradarbiavimo galimybes.

Lietuvos švietimo 2013-2022 metų strategija iškelia tikslą, kuriuo siekiama, kad pedagoginių bendruomenių kritinę masę sudarytų reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai. Mokytojo lyderystės siekis, tyrėjo kompetencija ir jos ugdymas(-is) yra sąlyga, užtikrinanti kokybišką ugdymo procesą. Pedagogai turėtų būti skatinami tiek savo praktinį darbą, tiek visos mokyklos veiklą grįsti duomenų analize ir įsivertinimo metu gautais rezultatais. Metodinė praktinė konferencija sudarė sąlygas Šilutės rajono ir kitų regionų pedagogams pristatyti ir išgirsti apie mokyklose diegiamas ugdymo naujoves, atliktus tyrimus, diskutuoti mokytojo lyderio, tyrėjo ugdymo(-si) klausimais, švietimo įstaigos metodinės tarybos veiklos tobulinimo bei įsivertinimo proceso organizavimo klausimais.

Pagrindinį konferencijos pranešimą apie standartizuotų testų įtaką ugdymo kokybei skaitė Nacionalinio egzaminų centro darbuotoja, projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ metodininkė-ekspertė, švietimo lyderystės konsultantė Genovaitė Kynė. Vėliau išklausėme Natalijos Kaunickienės, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorės, švietimo lyderystės konsultantės, Tatjanos Balvočienės, Šilutės Vydūno gimnazijos metodinės tarybos pirmininkės, informacinių technologijų mokytojos ekspertės, Giedrės Milukienės, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės, pranešimai. Po pertraukos darbas vyko keturiose sekcijose: „Mokytojas tyrėjas ir ugdymo kokybė“, „Mokytojų lyderystė“, „Metodinė veikla mokykloje“ ir „Duomenimis grįstas mokyklos valdymas“. Daugiau kaip 20 pranešėjų iš Šilutės ir kitų rajonų dalijosi patirtimi. Reflektuojant darbą sekcijose, apibendrino pedagogų atradimus, abejones, ateities planus. [nggallery id=72]