+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Metodinių priemonių paroda

[singlepic id=1339 w=200 h=200 float=right]Visą spalį Tarnybos pirmajame aukšte eksponuojama Rusnės specialiosios mokyklos metodinių priemonių paroda. Metodines priemones Rusnės specialiojoje mokykloje kuria specialieji pedagogai: mokytojai ir auklėtojai, kurias kiekvienas taiko savo pamokose bei popietinėje veikloje. 

Priemonės kuriamos mokiniams,  turintiems nedidelių, vidutinių, didelių ir labai didelių specialių ugdymo (si) poreikių, atsižvelgiant į vaiko galias, jo gebėjimus. Metodines priemones sudaro straipsniai, aprašyta patirtis, projektai – žalingų įpročių prevencijai, metodinės ir mokymo priemonės smulkiajai ir kalbinei motorikai lavinti, žaidimai dėmesio, mąstymo, atminties lavinimui. Kokia tai priemonė ir kam ji taikoma nurodyta metodinėje kortelėje, kuri pridėta prie kiekvienos priemonės.  Sukurtos priemonės palengvina pamokos eigą, sudomina patį vaiką, tokiu būdu vaikas lengviau įsisavina mokomąją medžiagą, didėja mokymosi motyvacija.

Laima Lelėnienė,
Rusnės specialiosios mokyklos specialioji pedagogė metodininkė
Mokyklos mokytoų metodinės grupės pirmininkė