+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Veikla pagal projektą „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose”

[singlepic id=327 w=200 h=200 float=right]Kovo 1 d. mokyklų vadovai, pavaduotojai, įsivertinimo grupių vadovai (22 klausytojai) dalyvavo Švietimo pagalbos tarnyboje organizuotame Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomo ES socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamo projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001 seminare “Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online Lietuva)” ir patobulino tiriamosios veiklos ir organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetenciją.
Trumpai tariant tai buvo nemokami mokymai dirbti su tiesiogine internetine platforma www.iqesonline.lt. Seminarą vedė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros konsultantės Aušra Vilkaitė, Telšių suaugusiųjų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ir Giedrė Milukienė, Šilutės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimo ir diegimo Koncepcijos rengėjai pripažįsta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą kaip mokyklos bendruomenę įgalinantį sėkmingai veiklai ir emancipuojantį procesą. Tačiau šis procesas turi būti nuolatinis, kasmetinis, nes kitaip jis praranda prasmę, – duomenimis grįstos informacijos pagrindu gerinama mokyklos veiklos kokybė tobulintinose srityse.
Siekdama palengvinti mokykloms atlikti įsivertinimą, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra ES projekte  „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių išbandymas)“,  numatė internetinės  įsivertinimo sistemos įdiegimą. Sukurta internetinė mokyklų įsivertinimo platforma www.iqesonline.lt  sudarys sąlygas mokytojams ir mokykloms greitai ir tiksliai įvertinti ugdymo bei visos mokyklos veiklos  kokybę. Tai vienas iš paramos mokyklai mechanizmų, integruojančių ne tik savęs vertinimo instrumentų parengimą, bet ir profesionalų mokyklų konsultavimą, priimant sprendimus dėl kokybės gerinimo.
Nemokamų mokymų įvadiniame seminare dalyvavę švietimo įstaigų atstovai gaus prisijungimo kodus ir galės naudotis naująja įsivertinimo programa. Naujoji programa siūlo mokykloms profesionaliai parengtus instrumentus mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei gausybę instrumentų grįžtamajam ryšiui po pamokos gauti. Su IQES online Lietuva galima:

 • atlikti tiesiogines internetines apklausas,
 • naudotis moksliškai pagrįstais ir empiriškai patikrintais įsivertinimo instrumentais,
 • redaguoti IQES online instrumentus pagal savo poreikius,
 • gauti statistines apklausos rezultatų ataskaitas.

Platformoje IQES online Lietuva visi mokytojai ras ir galės naudotis profesionaliai parengtais metodų rinkiniais ir papildoma medžiaga šiomis temomis:

 • Mokymasis bendradarbiaujant
 • Kalbėjimo ir skaitymo gebėjimų ugdymas
 • Skaitymo strategijos
 • Vizualizavimas pamokoje
 • Moderavimas pamokoje
 • Grįžtamojo ryšio instrumentai mokiniams
 • Grįžtamasis ryšys ir komunikacija.