+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

IŠORĖS VERTINIMO DUOMENŲ PANAUDOJIMAS TOBULINTI MOKYKLŲ VEIKLAI

[singlepic id=319 w=200 h=200 float=left]Tokius praktinius 6 akademinių valandų mokymus – kvalifikacijos tobulinimo programą – Švietimo pagalbos tarnyboje vasario 28 d. rajono švietimo įstaigų vadovų pavaduotojams vedė lektorė Giedrė Milukienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadybos ir įsivertinimo konsultantė.
Programos tikslas veiksmingas švietimo įstaigų veiklos planavimas siekiant ugdymo kokybės. Uždaviniai – aiškus ir gilus situacijos pažinimas, jos visapusiškas įvertinimas; švietimo veiklos trūkumų ir privalumų analizė, problemų sprendimo būdų paieška; nuoseklios, kryptingos, nuolatinės mokyklos veiklos tobulinimo planavimas.
Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas mokyklos veiklos sričių vertinimui; stipriesiems ir tobulintiniems veiklos aspektams, veiklos rodiklių požymių apibūdinimui, bendruomenės  susitarimams ir jų vykdymui; 10 geros pamokos kriterijų; veiklos tobulinimo ir vertinimo suderinamumui; instrumentams  kokybės tobulinimui ir įsivertinimui mokyklose (IQES online Lietuva).

Po Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atlikto išorės vertinimo, mokyklos bendruomenei būtina aptarti pateiktos ataskaitos medžiagą, išvadas ir rekomendacijas, taip pat parengti rekomenduotų tobulinti veiklos sričių ar aspektų tobulinimo planą ir jį pateikti steigėjui (Švietimo skyriui). Tuo tikslu mokyklos administracija, mokytojai, metodinės grupės ar kitos tikslinės komandos (grupės) turi turėti įgūdžių analizuoti pateiktą informaciją, daryti išvadas, interpretuoti duomenis, sieti juos su edukacinėmis ir vadybos teorijomis, ugdymo standartais bei švietimo inovacijomis, pedagogine praktika. Prognozuojant ir įgyvendinant laukiamus ugdymo kokybės pokyčius ar veiklos rezultatus, pedagogams reikalinga įgyti arba sustiprinti  duomenų analizės, vertinimo ir įsivertinimo, planavimo ir kt.  kompetencijas.
Tikėtina, kad taikydami žinias praktikoje kvalifikacijos tobulinimo programos klausytojai patobulins duomenų analizės ir interpretavimo, sisteminimo, planavimo ir organizavimo kompetencijas, numatys kryptis profesiniam kompetencijų tobulinimui.