+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Lektorė Vaidilutė Žukauskienė supažindino su naujovėmis

[singlepic id=299 w=200 h=200 float=left]Rajono informacinių technologijų mokytojai penktadienį rinkosi į seminarą, kurį vedė Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokytoja metodininkė Vaidilutė Žukauskienė, supažindinusi su naujomis leidyklos „TEV“ mokymo priemonėmis, skirtomis dėstyti IT dalyką XI–XII klasėse, pasiruošti valstybiniam IT egzaminui.

Seminaro tema buvo Informacinių technologijų pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimas; IT ugdymo XI–XII klasėse ypatumai pagal atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas; mokymo priemonės ir metodinės rekomendacijos.
Seminaro programa skirta mokytojams, dėstantiems IT kursą IX–XII klasėse.
Buvo pateikiamos metodinės rekomendacijos, kaip planuoti ir organizuoti mokytojų darbą pagal atnaujintas Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kaip individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą, vertinti mokinių žinias bei kaip rengtis Pagrindinio ugdymo IT pasiekimų patikrinimui.[singlepic id=304 w=200 h=200 float=right]
Kartu su mokytojais aptarti ugdymo ypatumai, problemos ir jų sprendimo būdai informacinės visuomenės kūrimo kontekste.
Mokytojai supažindinti su naujausiomis kompiuterinėmis mokymo ir mokymosi priemonėmis.
Atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimo pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje ypatybės susietos  su elektroninių  priemonių panaudojimo galimybėmis.
Seminaro programos uždaviniai buvo padėti mokytojams suprasti, kokios įtakos ugdymo procesui turi pokyčiai atnaujintose Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, skatinti mokytojus tikslingai naudotis kompiuterinėmis mokymo priemonėmis siekiant individualizuoti mokymą, kelti mokinių mokymosi motyvaciją; paaiškinti, kaip IX–X kl. IT dalyko turinys gali būti siejamas su XI–XII kl. turiniu.
Aptartas atnaujintų pagrindinės mokyklos IT bendrųjų programų IX–X kl. turinys: ugdymo ypatumai, problemos, jų sprendimo būdai. Pristatyti IT vadovėliai „Pasaulis kompiuteryje“ I ir II dalys, mokytojo knyga pagal vadovėlį „Pasaulis kompiuteryje“.
Taip pat aptartas darbo pagal pasirenkamuosius kursus „Programavimo pradmenys“, „Tinklalapių kūrimas“ ir „Kompiuterinė leidyba“ planavimas, ypatumai. Pristatyti IT vadovėliai „Šiuolaikiškas žvilgsnis į tinklalapių kūrimą. Pasirenkamasis kursas IX–X kl.“, „Šiuolaikiškas žvilgsnis į kompiuterinę leidybą. Pasirenkamasis kursas IX–X kl.“, „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimą. Pasirenkamasis kursas IX–X kl.“ ir mokytojo knygos pagal šiuos vadovėlius.
Taip pat aptarti IT kurso XI–XII kl. turinio ypatumai, planavimas, dėstymo organizavimas. Pristatyti IT vadovėliai „Pasaulis kompiuteryje. IT XI–XII kl.“ I ir II dalys, mokytojo knyga pagal vadovėlį „Pasaulis kompiuteryje“.

Lektorė kalbėjo apie IT išplėstinio kurso turinio ypatumus, planavimą, dėstymo organizavimą. Pristatė vadovėlį, skirtą darbui pagal programavimo kurso vadovėlį „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimą, C++ programą; pasirenkamąjį IT kursą XI–XII kl.“, mokytojo knygą pagal šį vadovėlį.