+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Aptarėme Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos projektą

[singlepic id=263 w=200 h=200 float=left]Vasario 5-ąją rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogės rinkosi į metodinį susirinkimą, kuriame buvo numatyta aptarti atnaujintos Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos projektą.

Susirinkimas prasidėjo “Žvaigždutės” lopšelio darželio direktoriaus pavaduotojos ugdymui Juzefos Adamonienės, to paties darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės Redos Jakienės ir “Raudonkepuraitės” lopšelio darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės, metodinio būrelio pirmininkės Laimutės Toleikienės pranešimais.

Pranešėjos perdavė kolegėms žinias, išgirstas iš Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos bendraautorės, priešmokyklinio ugdymo pedagogės ekspertės Rasos Jankauskienės seminaro Kaune. Pedagogės diskutavo, kas priešmokykliniame ugdyme pasikeitė per dešimtmetį: kaip keičiasi pedagogų patirtis, ugdymas, tėvų požiūris į vaiko ugdymą, ugdymo aplinka.
Iš pranešimų aiškėjo, kad pagal naująją programą laukiamos trys prioritetinės ugdymosi rezultatų kryptys: vaiko individualių galių plėtotė, vaiko santykių su kitais plėtotė, vaiko įgalinimas mokytis. Diskusijos dalyvės pastebėjo, kad padidėjęs šiandieninių vaikų aktyvumas, jie geba labiau įsiminti. Kalbėta apie tai, kad planuojama ateityje orientuotis į vaikų kritinio mąstymo ugdymą, ne taisykles kurti, o vadovautis susitarimais, leisti vaikams klysti – kad vaikai pažintų patirdami, suprastų, kad reikėtų individualizuoti, diferencijuoti ugdymą, vengti akademiškumo. Iki šiol ugdymo turinyje nebuvo dėmesio gabiems ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams, tebėra problema sutrikusio elgesio vaikų ugdymas, įstaigose stokojama specialiojo pedagogo, logopedo paslaugų.

Atnaujinama Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa orientuoja į vaikų poreikių tenkinimą, akcentuoja aktyvų vaiko dalyvavimą ugdymo(-si) procese, dvasinio ir fizinio saugumo ir sveikatos užtikrinimą. Tai tik keletas minčių iš Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos projekto aptarimo-diskusijos, kuri vyko priešmokyklinio ugdymo pedagogių metodiniame pasitarime.

[nggallery id=11]