+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Mokėjimo mokytis kompetencijos ir motyvacijos skatinimas etikos pamokose

[singlepic id=259 w=200 h=200 float=left]Sausio 24 d. dorinio ugdymo (etikos) mokytojai rinkosi į metodinį susirinkimą aptarti būrelio veiklos klausimų, pasikeisti gerąja darbo patirtimi, padiskutuoti mokinių motyvavimo tema, aptarti inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus ir praktinio taikymo galimybes etikos pamokose, geros pamokos kriterijus.
Šilutės žemės ūkio mokyklos etikos  mokytoja metodininkė Danutė Marozienė skaitė šia tema  turiningą pranešimą, kuriame iškėlė daug svarbių problemų ne tik etikos, bet ir kitų dalykų mokytojams.
Mokytojai aptarė mokinių mokymosi motyvus ir motyvavimo strategijas, kas yra motyvacija – tai asmens elgesio, veiksmų ir veiklos skatinimo procesas, kurį sukelia tam tikri motyvai arba motyvų visuma. Danutė Marozienė supažindino auditoriją su šešiomis motyvavimo strategijomis, pateikė daug praktinių pavyzdžių, kaip mokinius skatinti pačius kelti probleminius klausimus ir hipotezes. Aptarta būtina veikla (pasiruošimas pamokai), sąlygojanti sėkmingą pamoką.
Dorinio ugdymo mokytojai aptarė ir diskutavo, kurie motyvacijos skatinimo būdai yra susiję su mokinių poreikiais, kurie iš motyvacijos skatinimo būtų yra veiksmingi ugdymo tikslų požiūriu, kodėl pernelyg tolimi ugdymo tikslai arba priskyrimas silpnesnei grupei gali sumažinti mokinių motyvaciją, kaip kiekvienas motyvuoja mokinius imtis veiklos, kuri jiems atrodo „nuobodi“? Taip pat pasiūlyta įvertinti kaupiamojo vertinimo metodikos galimus pranašumus ir trūkumus, kuriais atvejais vertinimas „įskaityta / neįskaityta“ arba pažymiais yra veiksmingas, o kuriais gali mažinti mokymosi motyvaciją ir kodėl, kurie vertinimo būdai motyvuoja jaunesnius vaikus, o kurie – aukštesniųjų klasių mokinius.
 Apibendrinant susirinkimo veiklą metodinio būrelio pirmininkė Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja metodininkė  Renata Petrenkienė teigė, kad šiandieninė pamoka nuo ankstesnės skiriasi tuo, kad tai – ne vien žinių perteikimas, o sąveika su mokiniu, keitimasis informacija.