+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Modernizuoto folkloro raiškos galimybės ugdymo procese

[singlepic id=251 w=200 h=200 float=left]Šį seminarą sausio 24 d. rajono muzikos mokytojams vedė Rasa Stoškuvienė – socialinių mokslų (edukologijos krypties) mokslų daktarė, Šiaulių universiteto gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė ir Kęstutis Stoškus – Šiaulių universiteto gimnazijos muzikos mokytojas metodininkas, Šiaulių universiteto, Menų fakulteto lektoriai.  

Seminaro tikslas buvo atskleisti modernizuoto folkloro taikymo galimybes bei ypatumus etnomuzikos pažinimo procese, pateikti praktines metodines rekomendacijas kaip modernizuotą folklorą galima integruoti į etnomuzikinį ugdymą.
Vykstant intensyviems muzikinės kultūros pokyčiams, tradicinis etnomuzikos pateikimas bei interpretavimas XXI a. jaunajai kartai darosi vis sunkiau suvokiamas.
Gyvenant modernioje visuomenėje, atitrūkus nuo tradicinės kultūros prigimtinės terpės, nebeaiškūs tampa ir tos aplinkos pagimdyti tekstai, simboliai, reikšmės. Pateikiant etnomuziką kaip mūsų tradicinės, prigimtinės kultūros dalį, ugdymo procese iš dalies prieštaraujama esamai situacijai – moksleiviai, gyvendami šiandienos sociokultūrinėje erdvėje, pažindami kitas muzikines tradicijas ir jų reikšmes, propaguodami populiariąją muzikinę kultūrą, tiesiog nepajėgūs suprasti ir priimti muzikos, kurios tekstai, intonacijos formavosi kitoje aplinkoje ir kitu laiku. Todėl darytina prielaida, kad etnomuzikinio ugdymo, etnomuzikos pažinimo proceso efektyvinimas šiandien pirmiausiai sietinas su etnomuzikos interpretavimu, naujų raiškos formų bei pateikimo būdų paieškomis: tokiu būdu keičiant ne tradiciją (tradicinę etnomuziką), o tik tradicinį ryšį su tradicija (etnomuzikos raiškos formas). Etnomuzikos interpretavimas, atliepiantis šiandieninę ugdytinių socialinę aplinką, propaguojamą muzikinę kultūrą, suteikia jaunajai kartai galimybę naujai suvokti tradicinių simbolių, intonacijų prasmes bei jas priimti („seną“ priimti kaip „naują“). Kaip vieną iš galimų etnomuzikos pažinimo efektyvinimo būdų, sudarantį palankias sąlygas daryti poveikį ugdytinio pasaulėjautai, jo gebėjimui suvokti ir priimti etnomuziką, galima įvardyti modernizuotų etnomuzikos raiškos formų – modernizuoto folkloro taikymą etnomuzikiniame ugdyme.
Seminaro programa buvo ypač aktuali muzikos mokytojams, kurie savo susidomėjimu ir klausimais ilgokai dar lektoriams neleido baigti seminaro. Įgyta žinių ir supratimo, praktinių gebėjimų, vertybinių, etinių-profesinių nuostatų, pedagoginių metodinių kompetencijų.