Architektūros ir dizaino maketų paroda

Balandžio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje buvo eksponuojama Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro 8-10 klasių mokinių architektūros ir dizaino maketų paroda. Mokiniai juos pagamino iš statybinės medžiagos putoplasto, skirto vidaus apdailai.

Sumanymas buvo sukurti kelis namus. Vėliau buvo nuspręsta kurti ir jų aplinką – miesto kvartalo maketą. Taip atsirado sporto aikštelės, sūpynės, suoliukai, stalai, šašlykinės, automobiliai, kelio ženklai ir t. t.  Mokiniai „prisijaukino“ neįprastą architekto kūrybą – išmoko matuoti, pjaustyti, klijuoti, derinti proporcijas, kurti funkcionalų daiktą, tinkantį tam tikrai aplinkai, lavino estetinius pojūčius, kūrė svajonių namų aplinką, kurios labiausiai dauguma stokoja.

Aurimas Liekis,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro ikiprofesinio mokymo mokytojas

Plačiau »

„Šiuolaikinės pamokos vadyba“ Usėnų pagrindinėje mokykloje

Sėkmingo ugdymo proceso garantas yra sėkminga pamoka. Per mokinių pavasario atostogas, balandžio 13 d., Usėnų pagrindinėje mokykloje vyko kvalifikacinis renginys – seminaras „Šiuolaikinės pamokos vadyba“, kurį vedė lektorė Renata Liagienė, mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja, Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė. Kartu su mūsų mokyklos pedagogais renginyje dalyvavo ir Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytojų komanda.

Seminaro metu gilinomės į pamokos tobulinimo metodus, nagrinėjome 10 bendrųjų pamokos kokybės požymių, diskutavome, kas yra gera pamoka dviem požiūriais (orientavimasis į metodus, t.y. proceso kokybė, ir orientavimasis į rezultatus, t.y. rezultatų kokybė). Akcentavome ugdymosi aplinkų reikšmę, kur svarbu įvairovė, ergonomiškumas, mokinių darbų demonstravimas, tikslingumas ir įvairiapusiškumas. Praktiškai formulavome ne vieną pamokos uždavinį, mokėmės jį diferencijuoti pagal mokinių gebėjimus, aptarėme rezultato pamatavimo kriterijus.

Plačiau »

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalijosi metodinių priemonių gausa ir įvairove

Balandžio 13 dieną gausiai atvyko Šilutės rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų (44), dalyvavo metodinio būrelio susirinkime “Į vaiko pasiekimų rezultatus orientuoto ugdymo organizavimas – metodinių priemonių pristatymas, diskusija”. Susirinkime dalyvavo būrelio veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, kuri išsakė vertingas pastabas ir siūlymus ateities veiklai.

Kai kurie vaikai visai nesidomi ne tik jiems siūloma veikla, bet nenori ir niekad nesiimtų kirpti, plėšyti, spalvinti, lipdyti, dėlioti, varstyti, pinti, konstruoti ir pan. Vaikų ugdymuisi inicijuoti ir skatinti būtina vaikų saviraišką žadinanti aplinka, psichologinis laisvės pojūtis, stiprus vidinis poreikis reikšti save, užkrečiantis suaugusiųjų pavyzdys. Sudominti, paskatinti ugdytinius tam tikrai veiklai, galima labai įvairiai – tai kiekvieno pedagogo kūryba, fantazija ir išradingumas, tik svarbu atsižvelgti į vaikų amžių. Būtent tokia patirtimi ir dalijosi susirinkę ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Buvo pristatyta gausi pedagogų pagamintų, parengtų metodinių priemonių įvairovė, kurių paskirtis – ugdyti ir tobulinti įvairias ugdytinių kompetencijas: tai raidelių, garsų mokymuisi ir tarimui; spalvų, dydžių ir formų pažinimui; emocijų supratimui ir suvokimui; sveiko gyvenimo būdo ir kasdienių higienos įgūdžių formavimui bei tobulinimui, ir dar daug kitų.

Plačiau »

XXIII nacionalinė mokslinė – praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje – 2017“

XXIII nacionalinė mokslinė –  praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje – 2017“  įvyko balandžio 21-22d. Pakruojo „Atžalyno “ gimnazijoje. Pagrindinis konferencijos tikslas –  bendradarbiavimas ir patirties pasidalijimas tarp gamtos mokslų mokytojų ir mokslininkų.

Konferencijos organizatoriai prof. dr. Vincentas Lamanauskas, MMC  „Scientia Educologija“, Šiaulių universitetas bei prof. dr. Rita Makarskaitė- Petkevičienė, Lietuvos Edukologijos universitetas. Konferencijoje dalyvavo aktyviausi gamtos mokslų dalykų mokytojai bei dėstytojai,  daugiau nei septyniasdešimt dalyvių iš įvairių Lietuvos vietų, mokslininkų iš užsienio universitetų:  prof. Cedere Dagnija, prof. Rita Birzina, prof. Andris Broks, Latvijos universitetas, prof. Suriya Gilmanshina, Kazanės (Pavolgys) federalinis universitetas, Rusijoje, taip pat Sergejus Teleshov ir Elena Teleshova iš S. Peterburgo.

Plačiau »

Dailės (keramikos) terapijos integravimas į ugdymą

Balandžio 13 dieną vyko seminaras „Dailės (keramikos) terapijos integravimas į ugdymą, lavinant vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų“, kurį vedė Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ menų pedagogė (dailės) ekspertė, Lietuvos meno terapijos asociacijos narė Joana Tėvelytė.

Lektorė supažindino su meno terapijos svarba ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams, taip pat vaikams, turintiems įvairių kalbos sutrikimų. Taigi, po neilgos teorinės dalies, pasiraitojusios rankoves, visos kibome į darbą: minkėme molį (kurio lektorė atsivežė net 20 kg), lipdėme save, susipažinome, kūrėme personažus ir sekėme pasakas, šokome ir komponavome savo lipdinius. Išgirdome daug patarimų ir praktiškai išbandėme naujus ugdymo metodus, kuriuos tikrai pritaikysime tiesioginiame darbe. Iš seminaro išėjome, pasisėmusios žinių, geros nuotaikos ir lauksime kito tokio šilto ir nuoširdaus susitikimo su lektore.

Miranda Tarvydienė,
Katyčių pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja
Plačiau »

Prasidėjo naujas tarptautinis projektas

2017 m. vasario 27 d. oficialiai prasidėjo naujas „European Schoolnet“ su partnerėmis institucijomis Europos šalyse (Austrijoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Maltoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Italijoje ir Škotijoje) įgyvendinamas projektas TEACH-UP („TEACHer UPskilling“ – „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas)…

Plačiau »

Kaip gali mokytojai padėti vaikui išmokti mokytis

Balandžio 12 dieną, Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkciame centre, vyko mokymai „Kaip gali mokytojas padėti vaikui išmokti mokytis: tikslai, planavimas ir organizavimas“. Mokymus vedė lektorių jungtinė grupė: prof. dr. Aušra Kazlauskienė ir doc. dr. Ramunė Gaučaitė.

Lektorės sakė: „Mokymosi, o ne mokymo valdymas politiškai nepatogus tiems, kurie siekia kitus kontroliuoti.“

Daug ir įdomių idėjų išsakė lektorės. Mokymai vyko darbingoje aplinkoje, aktyviai dalyvaujant visiems mokytojams.

Plačiau »

Mokytojai gilino IT žinias

Kol mokiniai ilsisi ir atostogauja, mokytojai semiasi naujų IT panaudojimo ugdymo procese žinių bei tobulina jau turimus gebėjimus.

Balandžio 12 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko IT seminaras „Power Point programa ugdymo procese“, kurį vedė gimnazijos IT mokytoja metodininkė Rasa Antanaitienė. Seminaro metu mokytojai prisiminė ir pakartojo, kaip reikia kurti pateiktis. Atlikdami praktines užduotis seminaro dalyviai mokėsi į pateiktis įtraukti teksto, grafikos, nuotraukų, vaizdo bei muzikos įrašų, animacijos ar kt. elementų. Lektorė taip pat patarė, kaip sukurti geras pateiktis, kad pateikiama medžiaga būtų įdomi, patraukli ir informatyvi.

Plačiau »

Specialieji pedagogai ir logopedai diskutavo, kaip efektyvinti pagalbą mokiniams

Balandžio 10 dieną  vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas. Dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Janina Toleikienė, kuri pristatė mokinių, turinčių fonetinių ir fonologinių sutrikimų 2014-2016 metų sąrašų analizę. Apie kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą kalbėjo ir  Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vyriausioji specialistė, kuruojanti metodinio būrelio veiklą  Vida Nemanienė. Diskutuota, kai efektyvinti pagalbą kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems mokiniams.

Remdamasi išvadomis Janina Toleikienė sakė, kad siekiant efektyvesnės kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių pažangos, reikiamą dėmesį vaiko kalbai reikia skirti  jau ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Taip pat akcentavo, kad mokinių, turinčių fonologinių kalbos sutrikimų, mokymosi galias ir sunkumus svarbu nustatyti iki 5 klasės, nes jiems gali būti pripažinti specifiniai mokymosi (skaitymo, rašymo), sutrikimai ir teikiama ugdymo pagalba.

Plačiau »

Mokinių kalbos ugdymas

Balandžio 11 d. mūsų rajono pradinių klasių mokytojai dalyvavo seminare „Pradinių klasių mokinių kalbos ugdymas pagal atnaujintą Lietuvių kalbos programą, II dalis“. Seminarą vedė lektorė Gitana Juškienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Tikslai – plėtoti pradinių klasių mokytojų kompetencijas, efektyviau ir tikslingiau organizuoti kalbos ugdymą; lanksčiau ir tikslingiau parinkti mokymo(si) metodus, būdus, užduotis, mokymo(si) medžiagą; nuolat stebėti mokinių pažangą ir racionaliai planuoti tolimesnę veiklą.

Plačiau »