Istorijos mokytojai startuoja…

Sausio 04 dieną rajono istorijos mokytojai aktyviai dirbo: diskutavo apie standartizuotus testus, mokinių istorijos olimpiadą ir sudarė veiklos planą 2017 m.

Istorijos mokytojai kalbėjo apie standartizuotus testus, jų tikslus, panaudojimo galimybę ugdymo procese, svarstė užduotis, vertinimo instrukciją.

Mokytojai išrinko istorijos 8 ir 9 – 12 klasių mokinių olimpiados  stebėtojų ir darbų vertinimo grupes.  Šilutės pirmos  gimnazijos mokytojas ekspertas  Algirdas Gečas ir  tos pačios mokyklos Kintų skyriaus mokytojas Rubenas Bukavickas  pasisiūlė parengti olimpiados užduotis 8 klasių mokiniams. Plačiau »

Sėkminga veikla – bendradarbiavimo rezultatas

Sausio 4 dieną anglų kalbos mokytojai, dirbantys pradinėse klasėse rinkosi į  metodinio būrelio susirinkimą, kuriame aptarė tolimesnes veiklos perspektyvas bei stebėjo atvirą videopamoką.

Prasidėję nauji kalendoriniai metai atneša naujas idėjas, naujus tikslus, naujus planus. Metodinio būrelio susirinkime pradinių klasių anglų kalbos mokytojai aptarė ir patvirtino 2017-ųjų  būrelio veiklos planą. Sėkminga veikla – tai bendradarbiavimo rezultatas. Todėl numatyti bendri tradiciniai renginiai, ieškota naujų veiklos formų, suburtos kolegialios grupės  numatytoms veikloms įgyvendinti. Plačiau »

Dianos Skirmantaitės paroda „Ieškome pasakos“

Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientės Dianos Skirmantaitės kūrybinių darbų paroda „Ieškome pasakos“.

Kūrybiška, aktyvi mokinė kuria akrilo ir mišria technika, žiūrovams pateikia kompozicijas, pilnas pasakų personažų bei kalėdinių motyvų. Parodos kuratorė – dailės mokytoja metodininkė Daliutė Montvydienė.

Plačiau »

Kalėdinių puokščių paroda

Gruodžio 14-27 d. Švietimo pagalbos tarnybos konferencijų salėje buvo eksponuojama Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio bendruomenės Kalėdinių puokščių paroda.

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio pradinių klasių mokiniai ir mokytojos gruodžio 11-23 dienomis vykdė projektą „Kalėdų belaukiant“. Vienas iš šio projekto tikslų – paruošti Kalėdinių puokščių parodą. Į veiklą įtraukti ir mokinių tėveliai. Vieni puokštes gamino namuose, kiti lankėsi mokykloje ir  kūrybinėmis idėjomis dalijosi dailės ir technologijų pamokose. Plačiau »

Istorija, tradicijos, papročiai

Gruodžio mėnesį vyko bendradarbiavimo partnerių – Šilutės muziejaus – edukacinės programos, kuriose dalyvavo ne tik rajono pedagogai, bet ir pageidaujantys rajono gyventojai. Dalyvių buvo daug – susirinkdavo net po dvi amžiaus grupės (mokinių ir suaugusiųjų), kurios kartais vos sutilpdavo muziejaus edukacinėse patalpose.

Tautodailininkė Birutė Servienė mokė pinti iš eglišakių nuostabų kalėdinį vainiką, muziejaus etnografė Indrė Skablauskaitė pasakojo apie Mažosios Lietuvos Advento papročius, Šilutės r. meno mokyklos Švėkšnos filialo dailės mokytojas Vytautas Bliūdžius kvietė gaminti iš molio angeliukus, panaudoti virvelinę techniką. Plačiau »

RAJONO SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METINĖS VEIKLOS APTARIMAS IR TOLIMESNĖS PERSPEKTYVOS

Gruodžio 15 dienos popietę Šilutės rajono socialiniai pedagogai susirinko aptarti nuveiktus darbus ir numatyti 2017 metų perspektyvas.

Susirinkime aptarėme 2016 metų metodinę veiklą, pasidžiaugėme nuveiktais darbais, pasiektais rezultatais. Pasidalijome kolegialiąja patirtimi. Iškėlėm 2017 metų veiklos tikslą, uždavinius. Planavome metodines veiklas, kurios padės siekti užsibrėžto tikslo. Geras veiklos planavimas – jos sėkmės garantas. Plačiau »

Kūrėme stebuklą – rankų darbo lėles

Gruodžio 14 d. įvairių dalykų mokytojai rinkosi į lėlininkės Ritos Poteliūnienės seminarą „Rankų darbo lėlių abėcėlė, asmens saviraiška ir kūryba“. Atgaivinome vaikystės prisiminimus, integruotas veiklas su seminaro autore pamokose su mokiniais.
Malonus veiklos pateikimas malonino širdį, o pirštai lengvai skubėjo paskui įgyvendinamą mintį… Jausmas buvo tarsi vyktų kažkas naujo ir nepakartojamo, pojūčiai virpino širdį, jautėmės pakylėtos. Daugumai mūsų tai buvo pasigaminta pirmoji lėlė. Jautėme ramų lektorės bendravimo toną, atsakingą požiūrį į atliekamą darbą. Susitikome nepažįstamos, veikloje tapome draugėmis, seniai pažįstančiomis viena kitą. Plačiau »

Grįžtamojo ryšio svarba etikos pamokoje

Gruodžio 13 dieną rajono etikos mokytojai susirinko Šilutės pirmojoje gimnazijoje į metodinio būrelio susirinkimą-apskritojo stalo diskusiją tema „Grįžtamojo ryšio svarba etikos pamokoje“. Aptarėme grįžtamojo ryšio būtinybę kiekvienoje pamokoje (pranešimą paruošė R. Petrenkienė), diskutavome, kaip pamokoje tikslingai parinkti grįžtamojo ryšio būdus bei metodus, kaip mums sekasi juos taikyti praktikoje. Plačiau »

Su šventėmis!

Mes – laiko skubėjime, sušvitusiuose šventiniuose žiburėliuose, susikaupimo tyloje, mintyse. Kartu ieškojome, sprendėme, nuveikėme. Ačiū už bendrus siekius, tikslus, kūrybos drauge ir atradimų džiaugsmą.
Su artėjančiomis šventėmis, Mielieji! Kuo geriausios sėkmės ir džiaugsmo 2017-aisiais!
Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

Kūrybinių darbų paroda „Žibintai“

[singlepic id=2041 w=200 h=200 float=right]Iki gruodžio 27 d. Švietimo pagalbos tarnybos konferencijų salėje eksponuojama „Gintarėlio“ lopšelio darželio vaikų, jų tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda „Žibintai“.  Tai – daug originalių idėjų, kruopštaus darbo ir kūrybiškumo rezultatas. Jei aplankysite, – nepasigailėsite, nes tikrai verta pamatyti tai, ką kūrėme drauge.

Besisukant  amžinam ir niekad nesustojančiam Laiko Ratui  į mūsų namus vėl atkeliavo  Adventas. Tai  laukimo, susikaupimo bei ramybės metas. Žemę  gaubia ilgos ir tamsios naktys, o dienos – niūrios ir apsiniaukusios… Neužilgo, jau visai čia pat, ir pačios gražiausios metų šventės – Šventos Kalėdos.

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikučiai kartu su savo tėveliais ir auklėtojomis, kad būtų jauku, ramu ir netrūkų šviesos, laukdami Šv. Kalėdų, pasigamino nuostabių žibintų, kurie suteikė daug džiugių akimirkų visiems, tame tarpe ir  visai įstaigos bendruomenei.  Kviečiame aplankyti parodą.

Irena Ivanauskienė,
Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui