Nupynus metų vainiką

Gruodžio 9 d. rajono pradinių klasių mokytojų metodininkų taryba, kuruojama Šilutės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ugdymo poskyrio vyriausiosios specialistės Vidos Nemanienės, organizavo pasitarimą-popietę „Nupynus metų vainiką“.  Pristatėme dvejų metų pradinių klasių mokytojų organizuotas veiklas ir rezultatus. Popietę pradėjo tautodailininkė Nijolė Stanelienė iš Bikavėnų senųjų kaimo tradicijų kultūros centro.

Žibų pradinės mokyklos aktų salėje rajono  pradinių klasių mokytojai šventiškoje prieškalėdinėje aplinkoje susirinko aptarti nuveiktų dvejų metų darbų. Šilutės rajono mokytojų metodininkų tarybos pirmininkė Asta Mauricienė iš Vainuto gimnazijos pristatė veiklas, kurias organizavo taryba, susidedanti iš Ritos Sermontienės (Šilutės pamario pagrindinė mokykla), Rasos Dulkienės (Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla), Nijolės Kairienės (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija), ir Alinos Vasiliauskienės (Šilutės Žibų pradinė mokykla).

Plačiau »

Kūrybinių darbų paroda „Kalėdinės dekoracijos“

Gruodžio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Kalėdinės dekoracijos“.  Dekoracijos pagamintos iš gamtinės medžiagos.  

Mokykloje vykdomos integruotos technologijų ir logopedinių pratybų veiklos, susijusios su  tradiciniais Kūčių ir Kalėdų papročiais, žaisliukų, dekoracijų gamyba. Veiklų metu mokiniai skatinami domėtis lietuvių papročiais ir tradicijomis, mokomi išradingai ir tvarkingai gaminti kalėdinius žaisliukus, dekoracijas, juos skirti artimiesiems ir draugams. Gamindami dekoracijas mokiniai bendradarbiauja, ugdo kūrybiškumą, savarankiškumą,  mokosi dirbti grupėje, ugdo pasitikėjimą savimi, savo gebėjimais, išgyvena sėkmės pojūtį, patiria teigiamų emocijų, kelia motyvaciją.

Kviečiame apsilankyti ir pasidžiaugti mokinių kūrybiniais darbais.

Jurgita Balčytienė,
technologijų mokytoja metodininkė

Jurgita Šikšniuvienė,
logopedė metodininkė

Praktinių studijų savaitė Kintuose. Integruotos lietuvių kalbos ir biologijos pamokos „Širdis ir nuoširdumas. Donorystė. Pirmoji pagalba“ 

Kintų mokykloje integruojami ir tokie skirtingi mokomieji dalykai – lietuvių kalba ir biologija. Pamoka „Širdis ir nuoširdumas“ kiekvienais metais papildoma nauja veikla, pavyzdžiui, apie  pirmąją širdies transplantaciją Lietuvoje, donorystę, o šiemet –  pirmąją medicininę pagalbą. Lapkričio 18 d. vykusiose pamokose devintokai darė įvairių pranešimų, stebėjo interviu, aiškino lietuvių patarles, sužinojo apie knygą „Širdis yra graži“ ir fotografijos meną.

Pamokas vedusios biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Nijolė Sodonienė džiaugiasi darniu ir naudingu bendradarbiavimu su visuomenės sveikatos specialiste Audrone Venckiene, kuri mokiniams glaustai paaiškino apie pirmąją pagalbą, konsultavo, kai jie atliko praktines užduotis: matavo vienas kitam kraujo spaudimą, tvarstė pirštus.

Pamokas stebėjusios trys kolegės iš Katyčių pagrindinės mokyklos, išsakydamos nuomonę, negailėjo gerų žodžių, domėjosi ir mokytojų, ir mokinių sėkmingai naudojamo interaktyvaus vaizdo ekrano galimybėmis.

Nijolė Sodonienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ingrida Cyrolies,
biologijos mokytoja metodininkė

Paroda „Ieškok ryšio su gamta“

Gruodžio mėnesį kviečiame susipažinti su informacine nuotraukų paroda „Ieškok ryšio su gamta“. Tai bene pirmas rimtesnis bandymas mintis išreikšti vaizdais, pajausti, kad gamta – mūsų namai, ir turėtume branginti šį neįkainojamą turtą.

Šiuolaikinis žmogus jau yra atitrūkęs nuo  natūralios gamtos. Ir tik trumpą  valandėlę galime rasti laiko pabūti gamtos prieglobstyje, pamatyti besikeičiančią metų kaitą, pajausti  gamtos grožį, jos spalvas, išgirsti paukščių balsus. Visada malonu pabėgti nuo kasdienybės ir pasigrožėti savo gimtinės kraštovaizdžiu.

Ne vieną  žmogų ypatingi jausmai užlieja lankantis prie  Baltijos jūros. Smėlėtos pakrantės,  vėjo supustytos kopos,  bangų ošimas  ramina širdį ir kelia nuotaiką.

Buvimas gamtoje ir ieškojimas gyvenimo grožio mane paskatino  autoriniam darbui,  nes norėjau įprasminti matytus gamtos vaizdus.

Plačiau »

Susirinkimai netradicinėje aplinkoje

Lapkričio 26 d., rajono geografijos, biologijos, chemijos, etninės kultūros, šokio mokytojai rinkosi į netradicinį susitikimą, kuris vyko Šilutės Hugo Šojaus muziejuje.

Susirinkimas prasidėjo edukacija „Lietuvininkų kulinarinis paveldas“. Dalyviai buvo supažindinti su Lietuvininkų dvarų elgesio normomis, mokėsi kaip reikia taisyklingai sėdėti ir vaišintis kafija. Damos sužinojo daug informacijos apie vėduoklės laikymo ypatumus ir ką reiškia vėduoklės padėtis vienoje ar kitoje pozicijoje, kokią informaciją perteikia džentelmenams. Išgirdome įvairių pasakojimų iš dvarų gyvenimo istorijos. Išmokome įvairių kaklaskarės surišimo būdų, kuriais gali puoštis ne tik vyrai, bet ir moterys.

Po edukacijos geografijos mokytoja R. Pociuvienė pristatė kelionės į Jordaniją įspūdžius ir pateikė daug patarimų planuojantiems keliauti ne tik geografijos, bet ir kitų dalykų mokytojams. Įspūdžiais dalijosi ir kiti, neseniai keliavę į kitas šalis.  Po pristatymo vyko trumpas Šilutės rajono geografijos mokytojų būrelio susirinkimas kurio metu aptarti svarbiausi ateinančių metų klausimai.

Plačiau »

Kintuose svečiavosi mokytojai iš Skuodo

Lapkričio 29 d. Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos mokytojai vykome į edukacinę išvyką-praktinį seminarą „Kolegialioji patirtis Kintų pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre“. Edukacijos pradžioje, Kintų Vydūno kultūros centre – muziejuje, emalio meno kūrėjų laboratorijoje sužinojome apie emalio ir vario „draugystę“, turėjome galimybę visi pabūti meno kūrėjais ir patys ant vario plokštelės piešti emaliu ir tokiu būdu pasidaryti savo sukurtą sagę.

Toliau tęsėme pažintį su Šilutės krašto kultūra, sužinojome apie Vydūno gyvenimo būdą, jo įsitikinimus, pamokymus, kaip reikia sveikai gyventi, išgirdome įdomių faktų apie Vydūno gyvenimą.

Kintų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Asta Gužauskienė organizavo mums ekskursiją po net tris pastatus (erdves) apimančią mokyklą-daugiafunkcį centrą. Susėdę prie kavos puodelio susipažinome su mokytojais, pasidalijome savo darbo patirtimi. Pasidarėme bendrą nuotrauką ir nutarėme toliau tęsti draugystę – dalintis žiniomis ir patirtimi.

Plačiau »

Patyriminis mokymas kaip naujos vaikų kartos metodas

Lapkričio 25 d. įvairių dalykų mokytojai dalyvavo Saulės Paulikienės, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos fizikos mokytojos metodininkės, seminarą „Patyriminis mokymas kaip naujos vaikų kartos metodas“. Seminaro uždavinys buvo suteikti žinių apie patyriminį ugdymą, jo svarbą šiuolaikinėje mokykloje bei jo organizavimo galimybes pamokose, supažindinti su praktinės- tiriamosios veiklos organizavimu ir vykdymu mokykloje.

Saulė Paulikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja metodininkė, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos STEAM grupės koordinatorė, dalyvavo stažuotėje Europos branduolių tyrimų centre (CERN) Ženevoje (Šveicarija) pagal parengtą stažuotės programą ir atliko programoje numatytas užduotis. Parengė ir įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizikos integracijos galimybės formaliajame švietime“ (40 akad. val.). Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vykusios trumposios stažuotės metu vedė atviras pamokas ir edukacijas stažuotojams, parengė ir pristatė metodinę medžiagą. Išrinkta „Inovatyviausia fizikos mokytoja 2019”.

Plačiau »

Mokyklos pažangos planavimas ir skatinimas taikant įsivertinimo metodiką

Lapkričio 29 d. rajono pedagogai išklausė Šiaulių universiteto prorektorės doc. dr. Renatos Bilbokaitės seminarą „Mokyklos pažangos planavimas ir skatinimas taikant įsivertinimo metodiką.

Verta ir įdomu buvo išgirsti ir drauge su lektore pamąstyti apie institucijos valdymo pažangą – (įsi)vertinimą, kriterijus, rodiklius strateginio ir kokybės procesų kontekstuose. Kaip einame link intelekto amžiaus, kalbame apie mažus dalykus, iš kurių susideda dideli? Koks kritinių gebėjimų poreikis – kritinis mąstymas, komunikacija, komandinis darbas, kompleksiški sprendimai, kūrybiškumas, emocinis intelektas, finansinis ir ekonominis, gamtamokslinis, verslumo ir kt. raštingumas? Kalbėjome apie švietimo kaitą, naujovių diegimą, UNESCO išskirtus kokybės požymius, mokyklos įsivertinimo žingsnius ir principus ir dar daug apie ką.

Vilma Nausėdienė,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokytoja

Praktinių studijų savaitė Kintų mokykloje. Integruotos lietuvių, rusų ir anglų kalbų pamokos „Tautinis kostiumas“

Kintų mokytojai kalbininkai lapkričio 19 d. darniai bendradarbiavo integruotose dviejose pamokose „Tautinis kostiumas“ organizuodami aktyvią devintokų veiklą, o šie ugdydamiesi savivaldumą mokantis.

Kiekvienas mokinys darė trumpą pranešimą pasirinkta tema ir kalba, atliko ir rusų, ir anglų, ir lietuvių kalbomis įvairias užduotis, vaidino, minė mįsles, tikrinosi, ko išmoko, viktorinoje, įsivertino. Nuotaika buvo ypač puiki, kai visi sutartinai trimis kalbomis dainavo „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“.

Mokinius, ruošiančius pranešimus, konsultavo ir pamokas vedė Loreta Butkienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, Vaidotas Vilkas, anglų kalbos vyresnysis mokytojas, Nijolė Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Džiugu, kad pamokas stebėjusios viešnios – kolegės iš Usėnų pagrindinės mokyklos – geranoriškai vertino mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, pastangas, kūrybiškumą, šiltą bendravimą.

Nijolė Sodonienė,
Kintų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

(Nuotr. iš kairės: Vaidotas Vilkas, Liucija Jasevičienė, Nijolė Sodonienė, Loreta Butkienė, Ligita Bobrovienė)

Dalijomės patirtimi apie integruotas pamokas respublikinėje jaunimo konferencijoje  „(Ne)galima sujungti“

Apie Kintų pagrindinėje mokykloje ir Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriuje vedamas integruotas pamokas respublikinėje Tarpdisciplininių mokymosi projektų gerosios patirties mainai jaunimo konferencijoje „(Ne)galima sujungti“ pranešimą skaitė III d klasės gimnazistai Ugnė Jankauskaitė ir Karolis Levoniukas.

Konferencijos, kuri vyko 2019 m. lapkričio mėn. 22 d. Socialinių mokslų kolegijoje Klaipėdoje, pranešimui „Tarpdalykinės integracijos galimybės“ medžiagą ruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė ir biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies.

Kadangi mūsų mokykloje integruotos pamokos vedamos daugiau kaip 20 metų, ir mokiniams, ir mokytojoms sunkiausia buvo atsirinkti, apie kurias dalytis įgyta patirtimi.

Plačiau »