Johanas Gotfrydas Herderis ir Herderio gimnazijos palikimas

2019 m. balandžio 19 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko konferencija, skirta Herderio gimnazijos įkūrimo 100 metinėms paminėti. Konferencijoje dalyvavo istorikai profesoriai iš Klaipėdos V. Vareikis ir S. Pocytė, istorijos mokytojai ir mokiniai iš Žemaičių Naumiesčio ir Šilutės Vydūno gimnazijų bei Katyčių ir Juknaičių pagrindinių mokyklų.

Konferenciją aplankė ir Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus, H. Šojaus muziejaus, Kultūros ir pramogų centro, Kraštotyros draugijos, Švietimo pagalbos tarnybos atstovai. Dalyvavo ir evangelikų liuteronų kunigas R. Šemeklis, buvusi gimnazijos mokytoja A. Petrošienė ir mūsų gimnazijos mokytojai ir mokiniai.

Konferencija buvo organizuota ne tik paminėti Herderio gimnazijos garbingą sukaktį, bet ir pabandyti sugrįžti prie diskusijos dėl Herderio vardo sugrąžinimo Šilutės pirmajai gimnazijai. Juo labiau, kad dar 1996 m. gimnazijos bendruomenė kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją tuo klausimu ir gavo pritarimą dėl istorinio vardo susigrąžinimo.

Plačiau »

Neformaliojo ugdymo svarba ugdant mokinių socialinius įgūdžius ir kūrybiškumą

„Diemedžio“ ugdymo centro pedagogai ir specialistai nuolat dalinasi patirtimi, kaip dirbti su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais. Balandžio 23 d. Centre svečiavosi Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai.

Apie tai,  kaip profesinis perdegimas pasireiškia  mokytojo darbe ir, kas jį padeda įveikti, papasakojo centro psichologė Aldona Giržadienė. Vyr. auklėtoja Vilma Uselienė perskaitė pranešimą „Pozityvaus elgesio skatinimo priemonės auklėtojo veikloje, siekiant mokinio asmeninės pažangos“.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Violeta Lukočienė pristatė pranešimą „Mokymasis gamtoje: gamtamokslinės kompetencijos link“. Mokytoja metodininkė  A. Varanienė  pasidalijo patirtimi,  kaip rasti santykį su šiuolaikiniu vaiku ir mokytoja metodininkė Nida Vismantienė perskaitė pranešimą „Sporto įtaka vaiko emocijoms ir elgesiui“.

Plačiau »

Lankėmės Palangos lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“

Balandžio 18 d. gausus Šilutės ikimokyklinių įstaigų pedagogų būrys lankėmės Palangos lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“. Mus čia maloniai sutiko ir priėmė šio darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Kasparavičienė. Pedagogėms ji pristatė savo įstaigą, supažindino su edukacinėmis erdvėmis.

Išklausėme pranešimų: Birutės Kasparavičienės „Edukacinių erdvių pristatymas“, logopedės-ekspertės Danguolės Petrauskienės „Sveikas vaikas – graži kalba“ bei ikimokyklinių ugdymo mokytojų-metodininkių Ilonos Matulevičiūtės „Vaiko pažangos ir pasiekimų aplanko pristatymas“ ir Vandos Tarvydienės „Ugdymo metodų ir būdų įvairovė ir jų panaudojimas ugdymo(si) procese“. Prie apskritojo stalo aptarėme ikimokyklinio ugdymo nūdienos aktualijas, dalijomės gerąja darbo patirtimi, parsivežėme naujų idėjų. Po darbingos popietės pabuvojome prie jūros, pasidžiaugėme „Margučių alėja“.

Alma Norkaitienė,
Šilutės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Projektinės veiklos mokymai

Balandžio 17-18 dienomis Tarnyboje vyko projektinės veiklos suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo mokymai (16 ak.val.) pagal projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002.

Mokymų programos tikslas – pagilinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo žinias ir įgūdžius. Analizuoti esminiai projektų rengimo ir įgyvendinimo principai: pareiškėjų tinkamumas, programos tikslai, finansuotinų veiklų, išlaidų tinkamumas,  finansavimo intensyvumas, projekto sėkmės vertinimo rodikliai, kt. Aptarėme konceptualaus projekto planavimą, jo aprašo rengimą, atlikome daug praktinių užduočių.

Kiekvienos veiklos pabaigoje vyko mokymų dalyvių refleksija. Praturtėjome projektinės veiklos rengimo žiniomis.

Rimvydas PETRAUSKIS,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro etikos mokytojas

Plačiau »

Kūrybiškumo ugdymo svarba ir galimybės

2019 metų  balandžio 17 d. rajono technologijų mokytojai rinkosi į metodinio būrelio teorinį ir praktinį susirinkimą “Kūrybiškumo ugdymo svarba ir galimybės”- kūrybines dirbtuves „Tapyba ant šilko“. Susirinkimo metu išklausyti du pranešimai ir organizuotas tapybos ant šilko praktikumas.

Šilutės Martyno Jankaus mokytoja Asta Martinkienė pasidalijo idėjomis ir patirtimi dėstant mitybos pamokas pagrindinėje mokykloje, pristatė savo sukurtą metodinę priemonę „ Informacijos paieška ir pateikimas technologijų pamokose. Mityba.“ Naujienas iš respublikinės technologijų olimpiados vykusios Zarasų profesinėje mokykloje parvežė Vainuto gimnazijos mokytojas Arūnas Mockus. Mokytojas išsamiai pristatė ir aptarė respublikinės olimpiados rezultatus, tendencijas ir kryptis.

Praktinėje susirinkimo dalyje Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja metodininkė Nijolė Titienė pristatė estetinių kompetencijų ugdymą mokinių kūryboje – „Tapyba ant šilko“. Mokytojai turėjo galimybę praktiškai išbandyti tapybos ant šilko technologiją, sužinoti, kaip šią techniką taikyti technologijų pamokose.

Rajono technologijų mokytojų susirinkimas buvo informatyvus ir naudingas, nes norint sudominti mokinius per technologijų pamokas dažnai mokytojui tenka ieškoti vis naujesnių ir įdomesnių būdų bei technikų.

Rita Šleinytė,
Technologijų metodinio būrelio pirmininkė

Paroda „Snaigės sukasi ratu…“

Sausio mėnesį Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje buvo surengta Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ vaikų, tėvelių ir mokytojų paroda ,,Snaigės sukasi ratu…“.

Tai buvo tikrai gausi ir pilna kūrybiškumo idėjų darželio bendruomenės ir vaikučių darbelių paroda. Buvo eksponuota virš 100 įvairių snaigių: megztų, nunertų vašeliu, pagamintų iš popieriaus, vatos, dantų, ausų krapštukų, iš makaronų ir kitokių antrinių žaliavų. Snaigės buvo gražios, kūrybingos, jomis visi galėjo pasidžiaugti.

Alma Norkaitienė,
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Vokiškai kalbančios šalys, atvira integruota pamoka

Balandžio 15 d. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos informaciniame centre vyko atvira integruota su IT vokiečių kalbos pamoka „Vokiškai kalbančios šalys“ Šilutės Pamario ir Šilutės Martyno Jankaus pagrindinių mokyklų 6 kl. mokiniams.

Atvirą integruotą su informacinėmis technologijomis pamoką vedė trys vokiečių kalbos mokytojos: Eglė Jatautaitė-Budrikienė, Vilma Jančiauskienė, Asta Martinkienė. Mokytojos į pamoką atsivedė ir savo ugdomus mokinius, kurie aktyviai dalyvavo netradicinėje informatyvioje pamokoje.

Pamokoje buvo intensyviai naudojama „Smart“ lenta, planšetiniai kompiuteriai, mokiniai susipažino pradėtos mokytis antrosios užsienio kalbos (vokiečių) istoriniais, geografiniais, ypatumais, dirbo grupėmis, plėtojo diskusiją, dalyvavo klausimų-atsakymų žaidimuose, buvo akivaizdžiai sudominti pamokos veikla ir rezultatu.

Eglė Jatautaitė-Budrikienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė,
Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

„Baltųjų lankų“ leidyklos naujovės

Balandžio 15 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko leidyklos „Baltosios lankos“ seminaras „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas(is) 5-10 klasėse: integravimo galimybės, atidaus skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas“. Lektoriai – Nijolė Toleikytė, projektų vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė, Dr. Saulius Žukas, „Baltųjų lankų“ įkūrėjas.

Lektoriai diskutavo su mokytojais, kokias jie mato kalbinio ir literatūrinio ugdymo problemas, kokios jie turi gerosios integruoto ugdymo patirties.

Buvo pristatyti integruoto ugdymo pavyzdžiai „Baltųjų lankų“ leidyklos vadovėliuose, vyko pokalbis, kaip sekasi dirbti su šios leidyklos vadovėliais, apie tai, kad norima daugiau dėmesio skirti medijų raštingumo ugdymui, skaitymo, rašymo integracijai vadovėliuose ir papildomose mokymo priemonėse.

Rasvita Kundrotaitė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytoja metodininkė

Dalykų ryšiai ir integracija

Balandžio 12 d. vyko Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojų ir Rusnės specialiosios mokyklos mokytojų  metodinė diena „Dalykų ryšiai ir integracija“.

Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Vaidilienė pristatė Šilutės Žibų pradinę mokyklą. Rusnės specialiosios mokyklos mokytojai stebėjo dvi integruotas pamokas. Integruotą lietuvių ir anglų kalbų pamoką „Vaisiai, uogos ir jų apibūdinimas“ vedė Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Alina Vasiliauskienė ir Vida Lebedeva. Muzikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoką „Su daina ir darbas spartesnis“ vedė Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Rasa Jankauskienė ir Reminta Stoškuvienė.

Aptarę pamokas, mokytojai rinkosi aktų salėje išklausė pranešimo „Mokomės kartu“, kurį pristatė Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Daiva Balčytienė ir Sigutė Kačinskienė. Stendinį pranešimą „Integruotas mokinių ugdymas panaudojant netradicines aplinkas ir veiklas“ pristatė Šilutės rajono Rusnės specialiosios mokyklos specialiosios pedagogės Ligita Miliauskienė ir Lina Surgailienė.

Plačiau »

VDU pedagogams suteikia galimybę mokyti antro dalyko

Informuojame, kad jau galima teikti paraiškas dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto organizuojamoje atrankoje į pedagogų perkvalifikavimo programas, suteikiančias galimybes dėstyti antrą mokomąjį dalyką – fiziką, matematiką, anglų kalbą, dirbti pradinio ar ikimokyklinio ugdymo pedagogu.

Paraiškos dalyvauti projekte priimamos internetu iki balandžio 30 d. 23:59 val.

Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/vdu-pedagogams-suteikia-galimybe-mokyti-antro-dalyko/

Vaida Lukšienė,
VDU Švietimo akademijos administratorė