Seminaras mokytojams „ Šiuolaikinės pamokos vadyba“

Vasario 20 d. popietę Katyčių pagrindinės mokyklos bibliotekoje įvyko seminaras mokytojams „Šiuolaikinės pamokos vadyba“, kurį vedė Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė ir chemijos mokytoja Renata Liagienė. Seminare dalyvavo Katyčių pagrindinės mokyklos ir Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centro pedagogai.

Seminaro vadovė sakė, kad visi turime prisitaikyti prie pokyčių ir siekti pamokos kokybės, ugdyti tinkamas mokinių kompetencijas, kelti įgyvendinamus uždavinius. Pamokoje svarbu: ugdymosi aplinkos, vadovavimas kiekvieno mokinio ugdymuisi, tikėjimas mokinio galiomis, savarankiškas mokinių darbas. Plačiau »

Mokinių kūrybinių darbų paroda

Parodoje eksponuojami Šilutės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybiniai darbai. Juose siekiama pagrindinio tikslo – konceptualizuoti, kurti, integruoti įvairias žinias, kūrybiškumą ir kritišką aplinkos vertinimą, nepamirštant estetinio (meninio) turinio suvaldymo pasirinktai temai atskleisti.

Darbų idėja – pateikti vizualiai lengvą, plastišką turinį, remiantis gamtos formomis, kurios išraiškingos, unikalios ir nesunkiai suvokiamos  suprantamos. Norima, kad šie piešiniai teigiamai veiktų aplinką ir žiūrovą. Kviečiame aplankyti parodą, susipažinti su mokinių darbais, įvertinti kaip pavyko mokiniams pasiekti tikslą.

Neda Jencienė,
Šilutės meno mokyklos vyresnioji mokytoja

Plačiau »

Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas

Vasario 9 d. mokyklų vadovams, administracijų atstovams ir savivaldybių specialistams, atsakingiems už egzaminų vykdymą Švietimo pagalbos tarnyboje organizuotas seminaras „Brandos darbo rengimo metodologiniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai“.

Brandos darbas – tai naujas Lietuvoje mokinių pasiekimų vertinimo įrankis, todėl aktualu supažindinti mokyklų vadovus, administracijų atstovus ir savivaldybių specialistus, atsakingus už egzaminų vykdymą, su brandos darbo organizavimu, rengimu ir vertinimu. Seminare  paaiškinti brandos darbo pagrindiniai principai ir vykdymas, vertinimo kriterijai, išanalizuotos brandos darbo rengimo metodinės rekomendacijos. Plačiau »

Organizuojame „Tramtatulio“ rajoninį turą

Vasario 8 d. rajono etninės kultūros metodinio būrelio mokytojai (ugdytojai) organizavo susirinkimą, kuriame aptarė rajoninio 2017 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ organizavimą ir įgyvendinimą: laiką, vietą, aptarė nuostatus. Taip pat buvo pristatytas ir aptartas metodinio būrelio 2017-ųjų veiklos planas.

Visus, kurie neabejingi krašto etninės kultūros idėjoms ir puoselėjimui, kviečiame kovo 2 d. atvykti į Šilutės H. Šojaus dvarą, dalyvauti arba stebėti 2017 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ rajoninį turą.

Rasa Gailiuvienė,
Etninės kultūros mokytojų (ugdytojų) metodinio būrelio pirmininkė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Plačiau »

Atviros veiklos Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje

Sausio  30 d. Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje  vyko Pamario ir Žemaičių Naumiesčio zonų pradinių klasių mokytojų metodinių būrelių susirinkimas, kurio metu buvo pristatomos atviros veiklos su mokiniais. Susirinkime dalyvavo ir kitų zonų pradinių klasių mokytojos.

Buvo parodytos veiklos, kurios padeda įsisavinti mokomąją medžiagą. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojų metodininkių Irmos Kelpšienės ir Gitanos Gelžinytės pirmokėliai parodė, kaip galima interpretuoti lietuvių liaudies žaidimą „Du gaideliai“.

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Irma Kelpšienė kartu su 1b klasės mokiniais parodė, kaip judesys padeda mokytis sudėties matematikos ir garsų tarimo lietuvių kalbos pamokose. Mokinių veiklos iliustravo, kad kinestetiniai metodai – veiksmingas mokymosi žaidžiant ir motyvacijos kėlimo būdas. Plačiau »

Forumas Šilutės Vydūno gimnazijoje

Vasario 2 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje vyko Šilutės rajono mokyklų forumas „Mokinio individuali pažanga mokyklų bendradarbiavimo galimybių kontekste“. Diskutavo  gerokai per šimtą rajono pedagogų bendruomenės atstovų: Švietimo skyriaus specialistai, švietimo įstaigų administracijos atstovai, metodinių tarybų, grupių pirmininkai.

Renginį organizavo ir vedė Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja ekspertė Tatjana Balvočienė ir pavaduotojas ugdymui Kęstutis Mockus. Diana Čedavičienė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorė ir Rasa Mašurinienė, Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktorė, dalijosi praktine patirtimi tema „Progimnazijos ir gimnazijos bendradarbiavimas vardan mokinio sėkmės“. Plačiau »

Bendradarbiauja socialiniai pedagogai ir mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkai

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimo tikslais organizavome pasitarimą mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkams. Pasitarime dalyvavo policijos atstovai, Švietimo pagalbos tarnybos, Visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Pasitarimo metu aptarta informacija apie nepilnamečių padarytus teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas, policijos ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo galimybes, pristatytas rajono mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas, kalbėta apie Švietimo pagalbos tarnybos ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo galimybes bei apie naujo Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo ir Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimą. Diskutuota apie mokyklų vaiko gerovės komisijų funkcijų vykdymą, apie susitarimus dėl nulinės tolerancijos patyčioms ir smurtui, apie saugios, pozityvios ir jaukios aplinkos kūrimą bei bei mokinių saugumo užtikrinimą.

Vida Kubaitienė,
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Plačiau »

KVIEČIAME DALYVAUTI KŪRYBINIAME KONKURSE

Kviečiame Šilutės rajono ugdymo ir neformalaus ugdymo įstaigas dalyvauti   mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Tautinio kostiumo ornamentikos interpretacija“. Konkursas skirtas Tautinio kostiumo metams.

Konkurso organizatorius – Šilutės kultūros ir pramogų centras.

Konkurso partneris – Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Dalyvavimo sąlygos ir detali informacija konkurso nuostatuose . Pridedame papildomą informaciją regionai .

Jūratė Pancerova,
Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė

Plačiau »

Dokumentų rengimas ir efektyvus valdymas švietimo įstaigose

Sausio 27 d. Tarnyboje įvyko Rasos Rockinienės, UAB Klaipėdos apskaitos mokyklos dokumentų valdymo specialistės, seminaras šiuo pavadinimu.

Išklausėme daug naujos informacijos apie švietimo įstaigų dokumentų rengimo aktualijas: rašto kultūrą, dokumentų, duomenų bazių pavadinimų rašymą bei sudarymą, dokumentų datų, švenčių, renginių, procentų, laipsnių, adresų ir adresatų, įvairių laikotarpių pavadinimų rašymą. Taip pat pagilinome žinias apie skyrybą, žodžių tvarką sakinyje, neteiktinus, savus ir svetimus žodžius ir žodžių junginius, teisės aktus, protokolų rašymo taisykles ir kt.

Taip pat pagilinome žinias apie dokumentų rūšiavimą-grupavimą, apskaitą, registravimą. Įdomu buvo išgirsti apie dalykinio susirašinėjimo elektroniniu paštu ypatumus, reikalavimus susirašinėjimui elektroniniu paštu. Seminaro žinios labai pravers mūsų darbe.

Renata Radmacher,
Kintų pagrindinės mokyklos raštinės vedėja

Plačiau »

Psichologų kolegialiosios patirties sklaida

Sausio 26 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas.
Kolegialiąja patirtimi dalijosi Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė Genovaitė Voitenko, kūrybinėse dirbtuvėse būrelio nariams pristačiusi Rusijos profesorės Liudmilos Lebedevos meno terapijos ,,Metaforinis plastilininis autoportretas“ ir ,,Labirintas“ technikas, padedančias savo tapatybės analizėje, dirbant su įvaizdžiu ,,Aš“, sprendžiant sudėtingas išgyvenimų krizes ir koreguojant iškreiptą savivertę. Rajono psichologės išgirdo ,,Metaforinio plastilininio autoportreto“ ir ,,Labirinto“ technikų metodų taikymo galimybes bei per asmeninę praktinę-patyriminę veiklą užsiėmimo metu išbandė šiuos metodus.

Ilona Norgėlienė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė

Plačiau »