Paroda „Teatro personažai, mokantys kalbėti ir mąstyti“

Gruodžio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame susipažinti su Rusnės specialiosios mokyklos mokytojų sukurtomis nuotaikingomis teatro lėlėmis, mokančiomis kalbėti, mąstyti, gyventi…

Specialiosios mokyklos tikslas – padėti jos ugdytiniams integruotis į visuomenę, didinti jų pasitikėjimą savo jėgomis, mokyti dvasinės pusiausvyros. Svarbus vaidmuo čia tenka saviraiškai – meniniam neįgalaus vaiko ugdymui. Tuo tikslu – Rusnės specialiojoje mokykloje veikia neformalaus ugdymo būreliai: „Teatro terapija“- vadovė  Dijana Alsienė ir „Teatro studija“- vadovė Nijolė Guntarskienė.

Plačiau »

Laikysenos korekcija taikant fizinius pratimus

Lapkričio 27 d. rajono kūno kultūros mokytojai išklausė medicinos centro „Salvija“ kineziterapeuto, sporto klubo „VS-express 24/7“, trenerio-kineziterapeuto Kosto Vilčiausko seminarą „Laikysenos korekcija taikant fizinius pratimus“.

Vaikai mokykloje sėdėdami praleidžia daugiau kaip 90 proc. laiko, todėl prasta laikysena pasižymi vis daugiau vaikų ir paauglių. Yra statistiniai duomenys, kad net 88 proc. mokyklinio amžiaus vaikų pasižymi netaisyklinga laikysena. Todėl kūno kultūros mokytojams pravartu žinoti, kaip galima koreguoti netaisyklingą moksleivių laikyseną ir pagerinti sveikatą. Seminaro tikslas ir buvo suteikti praktinių ir teorinių žinių apie laikyseną ir jos koregavimo galimybes taikant fizinius pratimus. Atlikome praktines užduotis, gavome atsakymus į daugelį abejones kėlusių klausimų.

Plačiau »

Įdomios susitikimų akimirkos

Gruodžio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame aplankyti nuotraukų apie Šilutės Vydūno ir Delio Šv. Marko mergaičių gimnazijų bendradarbiavimą parodą „Įdomios susitikimų akimirkos“.

Mūsų draugystė su Indija užsimezgė vykdant projektus internetu. Kadangi Šilutės Vydūno gimnazija priklauso UNESCO asocijuotų mokyklų tinklui, turime galimybę taip pat dalyvauti ASEF( Azijos ir Europos šalių mokyklų tinklas) organizuojamuose projektuose bei siūlyti savo projektus taip pat.

Bendradarbiaujant šiuose projektuose bei susitinkant  mokytojų tarptautinėse konferencijose ir gavom pasiūlymą pasikeisti mokyklų delegacijomis su Naujojo Delio mergaičių vidurine mokykla.

Delio Šv. Marko megaičių mokykloje lankėmės 2017 gruodį, o svečius iš Delio Lietuvoje sutikome 2018 gegužę. Daug pamatyta, sužinota, pajausta, daug parodyta ir kartu išgyventa.

Gražiausiomis viešnagės ir svečių priėmimo akimirkomis dalinamės nuotraukose.

Marytė Lukošaitienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

Apskritojo stalo diskusija „Individuali mokinio pažanga. Pažinimas, stebėjimas, vertinimas“

Lapkričio 28 d. ,,Diemedžio” ugdymo centre  vyko   Šilutės „Žibų“ zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas- apskritojo stalo diskusija „Individuali mokinio pažanga. Pažinimas, stebėjimas, vertinimas“.

Susirinkimo metu mokytojai išklausė psichologės Astos Lukauskienės pranešimą ,,Elgesio ir/ar emocijų sunkumų, sutrikimų charakteristika, požymiai, atpažinimas, jų įtaka psichosocialinei vaiko raidai. Pagalbos galimybės.” Psichologė pasidalijo savo darbo patirtimi bei mokytojus supažindino su elgesio ir/ar emocijų sunkumų sutrikimų požymiais, jų  įtaka vaiko raidai.  Pasidalijo mintimis, kaip suvaldyti vaikų pyktį, kaip  palengvinti bei pagerinti  mokytojų ir mokinių gyvenimą.

Plačiau »

Pamokos kitaip: integruota lietuvių kalbos ir biologijos pamoka „Širdis ir nuoširdumas“ Kintų pagrindinės mokyklos 9 klasėje

Siekdamos ugdyti suvokimą, kad sveikata ir  nuoširdūs jausmai – itin svarbios gyvenimo             vertybės, biologijos mokytoja metodininkė Ingrida Cyrolies ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė lapkričio 29 d. vedė integruotą biologijos ir lietuvių kalbos pamoką „Širdis ir nuoširdumas“ 9 klasėje.

Mokiniai aptarė organų transplantacijos svarbą, širdies sandarą, širdies, kaip jausmų simbolio, raišką, patarlių prasmę, susipažino su fotografijos menu – knyga „Širdis yra graži“.

Pamokoje jungti mintis bei jausmus padėjo ir sėkmingas naudojimasis interaktyviu vaizdo ekranu.

Ramūnas Grikšas,
l.e.p. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Emocinis intelektas. Ką svarbiausia žinoti psichologui?

Lapkričio 27d. vyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio susirinkimas „Kolegialiosios patirties sklaida. Emocinis intelektas. Ką svarbiausia žinoti psichologui?“, kurio metu  Šilutės Vydūno gimnazijos  psichologo asistentė Kristina Monkienė pristatė metodinę medžiagą apie pyktį ir jo įveiką ir skaitė paskaitą.

Paskaitos metu buvo kalbėta, koks tai jausmas pyktis, apie šio jausmo svarbą, kas už jo slepiasi,  kas vyksta, kai pyktis yra slopinamas. Kiekvienam labai svarbu suvokti savo pyktį, priimti, kad tai yra normalu ir mokytis tinkamai jį reikšti.  Rajono psichologai dalijosi savo patirtimi, aptarė dažniausiai iškylančias problemas, bei sėkmės atvejus darbe su vaikais, išgyvenančiais stiprius jausmus.

Rūta Gagienė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė

Dalijimasis patirtimi respublikinėje konferencijoje „Sėkmingo ugdymo(si) patirtys“

Nijolė Sodonienė, Kintų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, dalyvavo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, tėvų ir pagalbos mokiniui specialistų teorinėje – praktinėje konferencijoje „Sėkmingo ugdymo(si) patirtys“, kuri vyko 2018 m. lapkričio mėn. 23 d. Šiaulių Medelyno progimnazijoje, ir dalijosi gerąja patirtimi skaitydama pranešimą „Tarpdalykinės integracijos galimybės“.

NETRADICINIAI UGDYMO METODAI PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE

Lapkričio 22 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkime išklausėme metodinės veiklos ataskaitą, kurią pristatė metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Petronytė. Buvo išrinkta nauja metodinio būrelio taryba, pedagoginių idėjų mugėje dalijomės kolegialiąja patirtimi.

Mokytojos dalyvavo pedagoginių idėjų mugėje „Netradicinių ugdymo metodų taikymas ugdymo procese“. Šiuolaikiniame ugdymo procese netradiciniai metodai yra svarbūs ir reikšmingi. Susirinkimo metu mokytoja Inga Mockienė iš lopšelio-darželio „Žibutė“ papasakojo apie dalyvavimą tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui LABAS“. Jis skirtas mokyti vaikus tolerancijos vieni kitų atžvilgiu, parodyti vaikams, kaip atrodo kitų šalių tautybių vaikai. Grupėje ugdytiniai atliko įvairias užduotis, bendravo su Slovėnijos vaikais naudojant videoskambučius Skype programa bei dalijosi patirtimi.

Plačiau »

Socialiniai pedagogai planavo veiklą 2019 metams

Susirinkime dalyvavo būrelio veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė. Apžvelgėme 2018 m. būrelio veiklą ir pasidžiaugėme, kad beveik viskas, kas buvo planuota pavyko įgyvendinti. Įvyko metodinio būrelio vadovų rinkimai.

Socialiniai pedagogai aptarė ir nuolat kylančius neaiškumus dėl jų darbo laiko (kontaktinių ir nekontaktinių valandų) bei specialiųjų  ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems skirta socialinio pedagogo pagalba, nefiksuoto specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus socialiniam pedagogui bei darbo programų su šiais mokiniais. Šiais klausimais kilo labai arktyvi diskusija. To pasėkoje buvo sudaryta darbo grupė parašyti kreipimąsi į Socialinių pedagogų asociaciją dėl iškilusių problemų.

Balsų dauguma Šilutės rajono socialinių pedagogų būrelio pirmininke išrinkta Vilkyčių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Jurgita Barškietienė, pavaduotoja tapo  Daiva Peštenienė, Šilutės pirmos gimnazijos socialinė pedagogė, o sekretorės pareigas nuo 2019 m. užims Ilona Lileikienė, Usėnų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė.

Jolita Lileikienė,
Šilutės rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

Kaip suprasti vaikus ir koreguoti netinkamą jų elgesį?

Lapkričio mėnesį Šilutės lopšelyje-darželyje  „Ąžuoliukas“ pedagogams ir auklėtojų padėjėjoms organizuotas seminaras „Šiuolaikiniai vaikai.  Kaip juos suprasti ir koreguoti netinkamą elgesį“.

Ugdydami vaikus, vis dažniau susiduriame su nuolat kylančiais klausimais: Kodėl vaikai neklauso? Kodėl jie mūsų negirdi? Kodėl  nebeįmanoma su vaiku  susikalbėti geruoju?

Patirtimi apie šiuolaikinių vaikų ugdymą(si) dalijosi Silva Striunga, Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos psichologė ekspertė, daugelį metų dirbusi ikimokyklinio ugdymo sistemoje. Lektorė kalbėjo apie pozityvaus elgesio skatinimą lopšelio-darželio grupėje, klaidingų elgesio tikslų atpažinimą ir elgesio koregavimo būdus, dalijosi mintimis, kaip suvaldyti vaikų pyktį, kaip išlaikyti savitvardą suaugusiajam, kai „vaikas veda iš proto“, lektorės padedami analizavome praktinius pavyzdžius.

Daiva Mikulskytė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pavaduotoja ugdymui