Pasidalytoji lyderystė mokykloje

Spalio 24 d. projekto „Lyderių laikas 3“  (LL3) kūrybinė komanda pristatė rajono mokyklų vadovams projekto renginį „Pasidalytoji lyderystė mokykloje“.  

LL3 projekto Šilutės kūrybinė komanda kalbėjo apie atliktą darbą tema „Pasidalytoji atsakomybė ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei“. Apie efektyvaus ugdymo ir bendradarbiavimo principus, pasidalytosios lyderystės svarbą renginyje kalbėjo ir savo patirtimi apie patyriminio mokymo  taikymą mokykloje dalinosi Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktorė Daiva Marozienė.

Pristatymas sulaukė didelio mokyklų vadovų susidomėjimo ir palaikymo.

Diana Rumšienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja

Plačiau »

Paroda „Paskutiniai rudens etiudai“

Lapkričio mėnesį kviečiame pasigrožėti Šilutės Vydūno gimnazijos I gimnazijos klasių mokinių tapybos darbų paroda „Paskutiniai rudens etiudai“.

Idėja buvo stebėti gražią mūsų rudenėjančią gamtą, įžvelgti jos spalvų žaismo ir kitimo šokį, nutapyti tai savo darbuose.  Tai savotiška pagarba mūsų gamtai, kurią visi privalome mylėti ir puoselėti. Mokiniai bando įvairias technikas, pradeda nuo guašo, akvarelės, vėliau planuojame pabandyti sukurti karpinius, grafikos darbus pieštuku, geliniais rašikliais.  Gera stebėti ne tik pokytį gamtoje, bet ir mokinių raiškos gebėjimus dailės pamokose. Kinta ne tik gamta, aplinka, bet ir patys mokiniai vis brandžiau reiškia savo mintis savo darbuose.

Daliutė Montvydienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos dailės mokytoja metodininkė

Plačiau »

Rinkosi lietuvių kalbos mokytojai

Spalio 26 dieną Šilutės žemės ūkio mokyklos Paslaugų ir turizmo skyriuje rinkose rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Daiva Trijonienė pasidalino naujausia informacija iš respublikinio kalbų mokytojų pasitarimo-metodinių dienų „Ugdymo turinio aktualijos“, vykusio Vilniuje spalio 18 dieną. Mokytoja pristatė būsimas naujoves: Ugdymo programų pasikeitimą, Brandos egzamino keitimo kryptis. Šie pokyčiai  planuojami įvykdyti iki 2021 metų, todėl dabar yra galimybė teikti pasiūlymus, aktyviai dalyvauti šiame procese. Lietuvių kalbos programa labai plati, todėl yra siūloma mažinti privalomų autorių skaičių, atsisakyti kalbėjimo įskaitos, galbūt grąžinti raštingumo patikrinimą, nes rašinio vertinimas kasmet sulaukia prieštaringų vertinimų. Visi mokytojai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę, o apibendrinimai bus nusiųsti į Ugdymo plėtotės centrą, kuris ir yra atsakingas už būsimus pokyčius.

Daiva Trijonienė,
Šilutės žemės ūkio mokyklos Paslaugų ir turizmo skyriaus
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Tėvų įtraukimas į specialiųjų ugdymosi poreikių ar kalbos/kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymo procesą

Paskutinis spalio pirmadienis rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams buvo darbingas. Jie rinkosi į Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje vykusį metodinį susirinkimą-apskritojo stalo diskusiją „Tėvų įtraukimas į specialiųjų ugdymosi poreikių ar kalbos/kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymo procesą“, kurio metu aptarė aktualius veiklos klausimus.

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos, specialioji pedagogė, logopedė Kristina Stonytė-Bidvienė pasidalijo įspūdžiais iš Kipro, kur teko lankytis specialiojoje mokykloje (vykdant Erasmus+ projektą). Po pristatymo specialistės aptarė, kas bendro ir kokie skirtumai Lietuvos ir Kipro specialiosiose mokyklose.

Metodinio susirinkimo metu taip pat buvo aptariamos Lietuvos Logopedų Asociacijos (LLA) seminaro naujienos. Viena aktualiausių temų –  R. Juškienės – Bartkės pranešimas dėl pagalbos mokiniui specialistų etatinio darbo apmokėjimo nuostatų. Aišku lieka tik, tai, kad specialistų etatas prilygs kitų pedagogų etatui (36 val.), tačiau diskutuotina lieka dėl kontaktinių ir nekontaktinių valandų paskirstymo.

Plačiau »

Kinestetiniai metodai vokiečių kalbos pamokoje

Lapkričio 7 d. Šilutės Pamario mokykloje vokiečių kalbos mokytojos: Vilma Jančauskienė (Šilutės Pamario pagrindinė mokykla), Eglė Jatautaitė-Budrikienė (Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla) ir Asta Martinkienė (Žemaičių Naumiesčio gimnazija) organizavo šių mokyklų 6 klasių mokiniams bendrą vokiečių kalbos pamoką „Kinestetiniai metodai“.

Pamokoje naudoti metodai “ Pavaizduok ir pasakyk vokiškai“, „Bingo“, „Raidžių medžioklė“, „Sudėliok žodį iš akmenukų „, „Kamuoliukas“, „Skaičių galūnės“. Praktikuota judesio veikla įtvirtinant mokinių žinias tikrai pasiteisino, pamoka mokiniams buvo įdomi, patraukli.

Vilma Jančauskienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Plačiau »

Mano biblioteka

Spalio 25 dieną įvyko rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio susirinkimas  apskritojo stalo diskusija ,,Mano biblioteka‘‘ .

Edita Bendžiuvienė – Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos bibliotekininkė, Lietuvos mokyklų bibliotekų asociacijos Šilutės skyriaus pirmininkė, pasidalijo pačia naujausia informacija iš seminarų, konferencijų , LMBA, Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos. Ji pristatė naujausią Švietimo ir Kultūros ministrų įsakyma, patvirtinantį rekomendacinius savivaldybių ir mokyklų bibliotekų paslaugų integravimo modelius. Pasiūlyti trys bibliotekų modeliai. Šilutės rajono bibliotekininkai pritaria M1 modeliui- t. y. savarankiškos mokyklų bibliotekos modeliui.

Susirinkimo metu mokyklų bibliotekininkai pasidalijo savo darbo patirtimi apie renginius, kurie vyko spalio mėn., ir taip paminėjo tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį. Įdomiai apie savo renginius papasakojo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos bibliotekininkė Regina Vingienė, Juknaičių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Meilė Žadeikienė, taip pat  kitų mokyklų bibliotekininkai.

Plačiau »

Sėkmingos pamokos prieskoniai

Spalio 30 dieną rinkosi Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio nariai. Susirinkimo tema – ,,Sėkmingos pamokos prieskoniai“. Dalijomės gerąja patirtimi, išklausėme metodinio būrelio kuratorės Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Vidos Nemanienės dalykinius komentarus.

Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Jonelienė spalio 11 dieną dalyvavo  savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkams organizuotoje metodinėje dienoje „Pradinio ugdymo aktualijos“ Vilniuje. Parengė skaidres  ir pateikė informaciją iš metodinės dienos, supažindino su naujausiomis pradinio ugdymo aktualijomis.

Birželio mėnesį Pamario zonos pradinių klasių mokytojai lankėsi Telšių ,,Atžalyno“ progimnazijoje ir dalyvavo seminare ,,Vertinimas ir į(si)vertinimas pamokose“. Pasidžiaugta seminaro nauda ir jau praktiniu taikymu  pamokose bei gražiomis akimirkomis iš Telšių.

Plačiau »

Individuali mokinio pažanga ir lūkesčiai

Spalio 31 d. rajono pradinių klasių anglų kalbos mokytojai rinkosi apskritojo stalo diskusijai „Individuali mokinio pažanga ir lūkesčiai“. Pranešimą šia tema skaitė Klaipėdos Karalienės Mortos pradinės mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė Renata Ivaščenkienė. Susirinkime dalyvavo ir nuomonę bei dalykinius pastebėjimus išsakė metodinio būrelio kuratorė Vida Nemanienė.

Mokytojos Renatos Ivaščenkienės praktinių mokinių vertinimo, įsivertinimo būdų įvairovė sudomino susirinkimo dalyvius. Praktikoje taikysime ir kitus išgirstus ugdymo organizavimo pamokoje metodus ir siūlymus.

Aptarėme 2019-ųjų metodinio būrelio veiklos planą, diskutavome,  siūlėme atnaujinti ketvirtųjų klasių mokinių anglų kalbos olimpiadą ir Europos kalbų dienai surengti mokiniams viktoriną „Protų mūšį“ apie Europos kalbas ir šalis. Svarstėme kitų metų veiklos klausimus. Įgyvendinsime atsineštas idėjas.

Banga Sabaliauskienė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė

Plačiau »

Prekyba žmonėmis: ką reikia žinoti?

Lapkričio 6 d. Švietimo pagalbos tarnyboje įvairių dalykų mokytojai išklausė paskaitą apie prekybą žmonėmis ir susipažino su pasitaikančiomis išnaudojimo formomis, verbavimo būdais ir pagalbos prekybos žmonėmis aukoms teikimo galimybėmis.

Paskaitą išklausę pedagogai įgijo žinių, kaip vykdyti prevencinę veiklą, kad nesusidurtume su žmonių išnaudojimo ir prekybos atvejais. Žinojimas kaip to išvengti yra puikus ginklas kovojant su prekyba žmonėmis. Paskaitos metu buvo pristatyta šv. Mortos iniciatyva, kuria policija ir dvasininkija vykdo prevencines veiklas, prie kurių buvo kviečiami prisidėti ir rajono pedagogai. Žinios išlaisvina visuomenę nuo neteisingų poelgių ir neretai juos apsaugo nuo grėsmių.

Jurgita Kaktienė,
Tauragės apskrities VPK Šilutės r. policijos komisariato
Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja

Ritmika ir ritminiai žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Spalio 15 d. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai išklausė meninio ugdymo (muzikos) vyresniosios mokytojos Daivos Štarevičiūtės seminarą „Ritmika ir ritminiai žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“.

Lektorė pasidalijo savo patirtimi ir praktiniais įgūdžiais, kuriuos įgijo dirbdamat su ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikais. Muzika yra garsas, o garsą sukelia virpesiai. Visa mus supanti aplinka yra vienokio ar kitokio dažnio, tempo virpesiai. Jie veikia žmogų. Jie veikia žmogų jau nuo tada, kai jis girdėjo ir jautė patį svarbiausią ritmą – mamos širdies plakimą. Ritmuoti, anot lektorės, yra malonus procesas, kuris aktyvina teigiamą emocinę būseną. Atsiranda noras pažinti, sužinoti, išbandyti, improvizuoti. Užsiėmimų metu vaikai ne tik išgyvena džiugias emocijas muzikuodami (ritmuodami ir grodami įvairiais perkusiniais instrumentais) bet kuria ir saugius santykius su bendraamžiais, bei lavina empatinius gebėjimus, augina pasitikėjimą savimi bei aplinkiniais, sumažina turimas vidines įtampas, nerimą.

Plačiau »