Sėkmė turi tapti kiekvieno mokinio kasdienybe (kasdienė sėkmė motyvuoja kiekvieną mokinį)

Spalio 18 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Ritos Mikailienės, mokymų vadovės- (konsultantės), kūrybiškumo ir komunikacijos gebėjimų ugdymo trenerės, seminaras „Kompetencijų ugdymas ir asmeninio efektyvumo didinimas. Meno terapijos  praktika.“ Seminaro tikslas –  suteikti mokytojams žinių tobulinti pamokos kokybę, ugdymo turinį priartinant prie mokymo(si) per patirtį, skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už mokymąsi, susimąstyti apie mokymosi poreikius, kelti tikslus, stebėti ir vertinti savo mokymąsi.

Vienas iš svarbiausių iššūkių, kuriuos patiria šiuolaikiniai mokytojai ir mokiniai, yra kintantys visuomenės bei jaunų žmonių poreikiai, kurie atspindi milžiniškame neatitikime tarp to, kas žadina jaunų žmonių dėmesį, ir to, kaip mokoma.

Ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją ugdomos šios vertybinės nuostatos: supratimas, kad mokymasis yra vertingas ir trunka visą gyvenimą; poreikis mokytis ir tobulėti;  noras pažinti save kaip besimokantįjį;  savarankiškas, kryptingas ir atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas; pasitikėjimas savimi; tikėjimas mokymosi sėkme; atsakomybės už mokymąsi ir rezultatus jausmas; noras dalytis žiniomis ir įgyta patirtimi su kitais žmonėmis.

Plačiau »

TIKYBOS MOKYTOJAI TURTINO SAVO ŽINIAS

Rajono tikybos mokytojai spalio 16 d. vyko į Telšius. Telšių seminarijos salė buvo sausakimša, kai iš visos vyskupijos susirinko kunigai ir tikybos mokytojai susitikti vyskupu Kęstučiu Kėvalu ir dalyvauti seminare, kurį vedė lektorius iš Didžiosios Britanijos David Vos.

Seminaro pagrindinė temo buvo tai, kad šiandieninės visuomenės ypatumai ir poreikiai skiriasi nuo bažnytinio mokymo. Yra dvi žmonių grupės –  vieni ieškantys Bažnyčios, kiti – „vartojantys“ Bažnyčią. Dienotvarkėje palietėme daug žmogaus būties temų. Religinis ugdymas šių dienų mokykloje ir parapijoje. Dievo charakterio atskleidimas šiandieniniam žmogui. Žmogaus krikščioniško gyvenimo esmė – Dievo meilė ir tarnystė kasdienybėje.

Lektorius minėjo, kad jaunimas nuo bažnyčios tolsta visame pasaulyje. Kad visa tai yra informacinių technologijų ,,pagalba“. Nebenorime ir nebegirdime gyvojo žodžio. Tačiau reikia į viską žvelgti pozityviai, nes žmogus tiki, kad suprastų, o supranta, nes tiki. Tikėjimas ir gyvenimas eina kartu.

Violeta Stonienė,
Šilutės rajono tikybos metodinio būrelio pirmininkė

Delfinų terapija ir jos poveikis specialiųjų poreikių turintiems vaikams

Spalio 11 d. Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos specialistės, rajono specialiosios pedagogės, logopedės bei psichologės sėmėsi žinių Klaipėdos jūrų muziejuje įsikūrusiame Delfinų terapijos centre. Šiame centre organizuojami individualūs ir grupiniai užsiėmimai su delfinais, turintiems fizinę ar psichinę negalią, sergantiems neurologinėmis ligomis, patyrusiems psichoemocinių traumų.

Įrengus Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume Delfinų terapijos centrą, pirmoji registracija į terapinius užsiėmimus su delfinais buvo paskelbta 2014 metais. Tuomet naujojo centro paslaugomis galėjo pasinaudoti tik apie 50 šeimų, auginančių vaikus su negalia. Dabar Delfinų terapijos centras jau pasirengęs per metus priimti iki 200 vaikų ir suaugusiųjų.

Specialistai, išanalizavę kliento poreikius, sudaro individualią dviejų savaičių terapinių užsiėmimų su delfinais programą, į kurią įtraukiama 10 užsiėmimų su delfinais vandenyje, 6 papildomo lavinimo sesijos, kurios parenkamos pagal kliento poreikį (pvz., meninio ugdymo, judesio, sensorinės integracijos, socialinių įgūdžių mokymo ir pan.) ir specialistų konsultacijos. Esant poreikiui, yra vykdoma kliento video analizės programa, apmokoma, kaip dirbti pagal Sherbornė judesio terapijos programą, HOP intensyvios komunikacijos programą.

Plačiau »

Psichologiniai mokymo groti fortepijonu aspektai

2019 m. spalio 8-9 d. Šilutės meno ir Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklose vyko seminaras „Psichologiniai mokymo groti fortepijonu aspektai“ bei meistriškumo pamokos. Patirtimi dalijosi Kauno J. Naujalio gimnazijos mokytoja ekspertė Birutė Kumpikienė.

Seminare dalyvavo virš keturiasdešimt mokytojų iš Šilutės, Gargždų, Tauragės, Platelių, Klaipėdos muzikos ir meno mokyklų. Seminaro idėjos autorė – mokytoja ekspertė Liudmila Kašėtienė. Organizuoti renginį padėjo Šilutės meno mokyklos mokytojos Liudmila Sandra Tunaitienė, Irena Filičkinienė, Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Vilija Kneižienė bei kiti fortepijono klasės mokytojai.

Mokytojai įgijo žinių ir pasisėmė patirties sprendžiant psichologines problemas pamokose. Visi dalyviai džiaugėsi lektorės profesionalumu, gebėjimu bendrauti ir bendradarbiauti, rasti raktelį į kiekvieno vaiko širdį, įkvėpti meilę muzikai ir norą groti fortepijonu.

Liudmila Kašėtienė,
Šilutės meno mokyklos mokytoja ekspertė

Mokslas ne tik yra suderinamas su dvasingumu. Jis yra pagrindinė dvasingumo versmė

Spalio 13 dieną Šilutės dekanato tikybos mokytojai išvyko į Šiluvą. Kelionė prasidėjo Švėkšnoje, visi norintieji galėjo įlipti į Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios bokštą ir pasidžiaugti miestelio panorama.

Po to pajudėjome į Šiluvą, kur Švč. Mergelė Marija apsireiškė 1608 metais. Tai buvo pirmasis Marijos apsireiškimas Europoje ir veikiausiai vienintelis, kai Marija kalbėjo kito tikėjimo, tada paplitusio kalvinizmo, žmogui. Seniausioje rašytinėje Šiluvos istorijoje, rašytoje apie 1651 metus, pasakojama: „Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens Mergaitę iššukuotais plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą ir pranešė, ką matę. Katechetas, pasikvietęs bakalaurą, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir taip pat pamatė verkiančią Mergelę, kaip buvo matę piemenėliai. Įsidrąsinęs jis kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Mergaitė atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Tai tarusi ji pranyko.

Plačiau »

Kaip sieksime geresnių mokinio rezultatų?

Spalio 10 d. rajono matematikos mokytojai visuotiniame susirinkime aptarė aktualius veiklos klausimus: valstybinių brandos egzaminų rezultatus, olimpiadų mokiniams organizavimą, dalijosi patyriminio ugdymo praktika ir idėjomis. Susirinkime taip pat dalyvavo Švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė, Ugdymo poskyrio vedėja Rasa Žemailienė.

Ugdymo poskyrio vedėja Rasa Žemailienė pristatė išsamų pranešimą apie rajono mokinių brandos egzaminų rezultatus. Pranešimą apie valstybinių brandos egzaminų aktualijas taip pristatė Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojas Edmundas Čiuželis. Šia tema kilo daug diskusijų ir pamąstymų.

Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja Ramutė Naujokienė pasidalijo patyriminio ugdymo sėkmėmis.

Aptarėme veiklos klausimus, mokinių ir mokytojų skatinimo aspektus, diskutavome, kaip sieksime geresnių mokinio matematikos rezultatų.

Alma Burbienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė

Prie žinių versmės. Diskusija su mokytoja eksperte Tatjana Balvočiene

Spalio 10 d. įvairių dalykų mokytojai turėjo galimybę dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje „Mokytojo kelias į sėkmę – kalbėkime, dalykimės, diskutuokime“ su Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja eksperte Tatjana Balvočiene. Kolegiali diskusija buvo labai produktyvi – dirbome visi drauge, o mokytoja Tatjana meistriškai mus nukreipė spręsti visiems mokytojams aktualių situacijų ir parodė daug neįtikėtinų būdų, kaip profesionaliai rasti dialogą su mokiniu, jį sudominti, kokie gali būti seni bet naujai pateikti vertinimo būdai.

Diskusijų ašis buvo Švietimo ir mokslo ministerijos naujausias leidinys, kurį ir aptarėme, – formuojamasis vertinimas individualiai pažangai skatinti. Kalbėjome apie sėkmes įgyvendinant ir tobulinant knygoje pateiktus patarimus bei idėjas.

Popietė su šia knyga, vedama mokytojos Tatjanos, buvo pilna kūrybiškų sumanymų ir netikėtumų. Kaip netradiciškai, KITAIP organizuota pamoka. Žinias priėmėme diskutuodami, dalydamiesi savo potyriais, net žaisdami.

Gavome didžiulį žinių bagažą, kurį taikysime savo profesinėje praktikoje. Tokia popietė praverstų visiems mokytojams,- juk turime keistis kartu su kintančia aplinka ir laiku. AČIŪ mokytojai Tatjanai!

Saulina Grinčinaitienė,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos mokytoja

Edukacinė išvyka – dvasinis penas geografijos, istorijos ir biologijos mokytojams

Šilutės rajono geografijos, istorijos ir biologijos mokytojai, spalio 8 dieną vyko į Kauną susipažinti su Kauno marių krantų geologija, IX forto istoriniais aspektais, susipažinti su kitomis dar nelankytomis Lietuvos vietovėmis.

Pagal iš anksto sudarytą planą pirmiausia aplankytas Pažaislio Kamaldulių vienuolynas. Grožėtasi įstabia architektūra, didybe ir visi dalyviai supažindinti su Pažaislio vienuolyno istorija nuo pastatymo iki šių dienų. Nepakartojama ir įsimintina patirtis.

Antras aplankytas objektas – Kauno marių regioninis parkas. Parko direkcijoje buvome supažindinti su paskutinio ledyno veikla ir jo įtaka regioninio parko paviršiaus formavimusi, Kauno marių atsiradimu – visa geografija ir istorija pateikta 3D vaizdu. Po ekspozicijos apžiūros vykome į žygį Žiegždrių pažintiniu taku „Kauno marių krantų geologija ir  istorija“.

Paskutinė numatyta kelionės vieta – „Kauno IX fortas“. Apžiūrėta forto ekspozicija ir pažintis su istorija – labai gili, įsimintina ir šiurpi.

Plačiau »

Junkimės, svajokime, keiskimės

Spalio 11 d. bibliotekininkės rinkosi ir aptarė veiklą, profesijos  naujienas,  kūrybingai ir įdomiai praleido laiką, tiesiog atliepė susirinkimo pavadinimą – „Junkimės, svajokime, keiskimės“ – drauge buvo tiesiog žinių ir kūrybiškumo užtaisas. Veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus specialistė džiaugėsi bibliotekininkių nepaprastais gebėjimais organizuoti bibliotekose veiklą.

Gražina Mikutienė supažindino su naujienomis iš Lietuvos mokyklų bibliotekų asociacijos.

Pagal rubriką „Iš knygų lentynos“ labai kūrybiškų pasisakymų, kurių buvo net 5,   sužinojome daug tikrovės apie mokyklų bibliotekas.  Pasirodo, mokyklų bibliotekos turi skaudžią vietą – aprūpinimas naujausiomis knygomis yra apgailėtinas. Kai kurios bibliotekos iš viso naujų knygų, nebent organizuoja labdaros renginius ir akcijas.

Meilė Žadeikienė, Juknaičių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė, labai kūrybiškai organizuoja darbą bibliotekoje – jos bibliotekoje dažnai „lankosi“ knygų herojai ir aktoriai.

Indra Sokolovienė, Šilutės Martyno Jankaus bibliotekininkė, pateikė neįprastai gražios gyvenimo didaktikos iš knygų pasaulio, nuteikusios vsems gyventi drauge ir be pykčio.

Plačiau »

Kūrybos paukštės paliesti, spalvų takais palydėti

Spalio mėnesį kviečiame susipažinti su paroda „Kūrybos paukštės paliesti, spalvų takais palydėti“, eksponuojama Švietimo pagalbos tarnyboje.

Šilutės Vydūno gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Kūrybos paukštės paliesti, spalvų takais palydėti“ gimė mokslo metų pabaigoje. Gimnazijoje mokosi daug kūrybiškų mokinių. Todėl aš, kaip dailės mokytoja, skatinu mokinius būti individualiais, ieškoti savų idėjų, išraiškos priemonių, siekti įgyvendinti savo sumanymus.

Brandūs mokinių darbai mane įpareigoja juos pristatyti bendruomenei. Šiuo metu sporto mėgėjai Šilutės Vydūno gimnazijos salėje gali aplankyti mokinių improvizacijų, sukurtų pagal austrų dailininko Gustavo Klimto darbus, parodą. Pedagogų Švietimo pagalbos centre eksponuojamoje mokinių darbų parodoje „Kūrybos paukštės paliesti, spalvų takais palydėti“ galite matyti skirtingomis technikomis atliktus darbus. Juos visus sieja jaunatviška energija ir ieškojimai.

Daliutė Montvydienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos dailės mokytoja metodininkė