Nauji požiūriai švietime

Birželio 14 d. Švietimo pagalbos tarnyboje informacinių technologijų mokytojai metodinio būrelio susirinkime „Nauji požiūriai švietime“ kalbėjo apie veiklos klausimus, projektinės veiklos Turkijoje patirtį, ateities perspektyvas švietime.

Surinkimo metu Rita Barkauskienė pasidalijo seminaro Turkijoje, Stambule, seminaro „Nauji požiūriai švietime“ informacija. Pristatė internetinius virtualius įrankius (web 2.0 tools), organizavo praktinio įrankių panaudojimo užsiėmimus (minčių žemėlapis Mindmaster , piešinys iš žodžių WordArt, Padlet skelbimų lenta, filmukas su klausimais, grupės ar nario išrinkimas Random ir kt.).

Taip pat pristatė programą eTwinning, kaip sukurti gerą projektą, kaip rasti partnerius, pasidžiaugė įspūdžiais apie Stambulą.

Rita Barkauskienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Plačiau »

„Ąžuoliuko“ bendruomenė sprendžia ugdymo klausimus

Birželio 6 d. Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogai ir ugdytinių tėvai vyko į Plungės specialiojo ugdymo centrą, kur dalyvavo seminare „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio ir emocijų ypatumai, ugdymo galimybės“.

Plungės specialiojo ugdymo centro psichologė G. Mickevičiūtė ir specialioji logopedė K. Kundrotaitė-Astreikienė analizavo vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymosi galimybes, supažindino su edukacinėmis aplinkomis, ugdymo priemonėmis. Aptarti metodai – elgesio terapija, struktūrinis mokymas, sensorinis stimuliavimas, aplinkos pritaikymas, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, kuriuos taikant kompleksiškai galima pasiekti gerų rezultatų ir tikėtis geresnės šių vaikų socialinės integracijos.

Daiva Mikulskytė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pavaduotoja ugdymui

Konstruktyvaus dialogo link

Birželio 8 dieną Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi Plungės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. Susitikime dalijomės kolegialiąja darbo patirtimi, išklausytas Janinos Toleikienės pranešimas „Konstruktyvaus dialogo link“, dalyvavome apskritojo stalo diskusijoje šia tema. Aptartas mokinių pedagoginis psichologinis gebėjimų vertinimas, metodinė ir konsultacinė pagalba, prevencinė ir švietėjiška veikla.

Apskrito stalo diskusijos metu buvo aptarti aktualūs Tarnyboms klausimai, kurie kelia ne tik džiaugsmus, bet ir rūpesčius. Išsamiame pranešime pateikta   Šilutės rajono pedagoginės psichologinės pagalbos specialistų penkerių metų pagalbos mokiniams veiklos atskaita. Diskutavome, aiškinomės specialistų darbo ypatumus, skirtumus ir privalumus. Kalbėta apie naujų darbo būdų ir metodų įsisavinimą, taikymą suteikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Konstruktyvus dviejų rajonų švietimo pagalbos tarnybų specialistų dialogas, kolegialios patirties sklaida įtakoja veiklos sprendimus apie švietimo pagalbos paslaugų prieinamumo didinimą specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių problemų turintiems vaikams.

Janina Toleikienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

Ažūriniai debesėliai

Birželio mėnesį kviečiame aplankyti Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojamą Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinių popieriaus plastikos kūrybinių darbų parodą „Ažūriniai debesėliai“.

Šeštos klasės mokiniams idėja apie ažūrinius popieriaus debesėlius buvo patraukli. Nauja popieriaus panaudojimo technologija sudomino ir teikė galimybes improvizuoti. Klijavome, formavome, liejome dažus, komponavome debesėlius kartoninio popieriaus rėmeliuose, o rezultatas maloniai nustebino ir džiugino mokinius. Norėtume dalytis netradicinio kūrybos meno paslaptimi, kviečiame aplankyti parodą.

Rita Šleinytė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos vyresnioji dailės ir technologijų mokytoja

Choreografinis spektaklis „Išpuikusi princesė“ Šilutės Žibų pradinėje mokykloje

Gegužės 28 dieną, saulėtą pirmadienio rytą, Šilutės Žibų pradinėje mokykloje tvyrojo malonus, vaikiškas pasiruošimo šurmulys. Sceną puošė didelė spalvota iškaba pavadinimu „Išpuikusi princesė“. Rajono šokio mokytojai rinkosi stebėti pedagogių  Silvijos Vasiliauskienės ir Alinos Urbonienės (nuotr. iš kairės) atviros veiklos   choreografinio spektaklio „Išpuikusi princesė“.

Kiek daug viliojančios teatrinės paslapties! Tačiau čia pradėjo rinktis šokio mokytojų metodinio būrelio nariai, artistų tėveliai, pradinės mokyklos pirmokėliai, antrokėliai ir juos lydinčios mokytojos. Šis didelis būrys žiūrovų sugužėjo į muzikinį šokio spektaklį, kurį režisavo, kūrė šokius, scenografiją, parinko muzikinius intarpus, šauniosios pedagogės Alina Urbonienė ir Silvija Vasiliauskienė. Šiame muzikiniame šokio spektaklyje savo charakteringus vaidmenis pristatė visi visi, neišskiriant nė vieno vaiko, 4c klasės mokiniai, taip pat ir NVŠ programos „Tautiniai šokiai“ šokėjėliai, kurie šoko išraiškingą ančiukų šokį.

Plačiau »

„Saulės rato ritimai“ – džiugi šventė rajono žiūrovams

Gegužės 16 d. Šilutės kultūros ir pramogų centre šokio mokytojų metodinio būrelio nariai dalyvavo džiugiame renginyje – koncerte „Saulės rato ritimai“, kurį organizavo Šilutės pirmosios gimnazijos ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklų šokio mokytoja ekspertė Rita Kurpeikytė (nuotraukoje kairėje). Šventinėje koncertinėje programoje dalyvavo trys „Viržytės“ ir du „Atlajos“ (net penki!) mokytojos vadovaujami liaudies šokių kolektyvai.

Pilnutėlėje žiūrovų salėje šokio mokytojai stebėjo ir aptarė spalvingą, džiugią, puikiai organizuotą šventinę programą. Visus užbūrė Klaipėdos krašto reikalavimus atitinkantys tautiniai kostiumai, kolektyvų sceninis meistriškumas, atlikimo technika. Koncertas žiūrovus džiugino, buvome dėkingi Ritai Kurpeikytei už nuostabų reginį.

A. Urbonienė,
Šokio mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Mokinių saugumas mokykloje

Gegužės 17 d. į Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnybą rinkosi socialiniai pedagogai, aptarti apklausos „Mokinių saugumas mokykloje“  rezultatų, kuri buvo vykdoma  kovo – balandžio mėnesiais,  Šilutės rajono mokyklose. Apklausoje dalyvavo 3,5,7 ir 9 klasių (iš viso  949)  mokiniai iš 12 Šilutės rajono ugdymo įstaigų. Tyrimo rezultatų analizes pristatė socialinės pedagogės: S. Vilčiauskienė, J.  Lileikienė, S. Žemaitytė, D. Lengvinienė ir D. Macijauskienė.

Atliktas tyrimas parodė, kad Šilutės rajono mokyklose mokiniai jaučiasi  saugūs. Mokytojai užtikrina mokinių drausmę, budi pertraukų metu bei imasi priemonių pažeidėjams sudrausminti. Jausdamiesi nesaugiai mokyklose mokiniai dažniausiai pagalbos kreipiasi į tėvus, klasės vadovą ir socialinį pedagogą. Iš patyčių labiausiai paplitęs pravardžiavimas, erzinimas, nepadorių gestų rodymas. Labiausiai tyčiojasi mokiniai iš vyresnių klasių  bei bendraklasiai. Nesaugiausiai mokiniai jaučiasi mokyklų koridoriuose, kieme bei einant į mokyklą ar pakeliui iš jos. Nesaugiausiai jaučiasi trečių klasių mokiniai. Nuo 91 iki 99 % mokinių džiaugiasi, kad mokosi būtent savo mokyklose. Labiausiai su šiuo teiginiu sutinka 3-čių klasių mokiniai, mažiausiai patenkinti, kad mokosi būtent savo mokykloje yra 7 klasės mokiniai.

Plačiau »

Asmens duomenų valdymas. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: reguliavimo pokyčiai, praktika, esminiai aspektai švietimo įstaigose

Gegužės 22 d. Tarnyboje vyko teisininkės, dokumentų valdymo specialistės R. Rockinienės seminaras „Asmens duomenų valdymas. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: reguliavimo pokyčiai, praktika, esminiai aspektai švietimo įstaigose“.

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos  įstaigos. Reglamentas nustatys baudas iki 20 mln. eurų arba 4% metinės apyvartos už netinkamą darbuotojų, klientų, partnerių, el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą. Organizacijos turės paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną arba deleguoti šią funkciją paslaugų teikėjui. Reglamentas pareikalaus atskirti sutikimus dėl duomenų tvarkymo nuo sutarčių. IT sistemoms ir procedūroms bus reikalinga iš anksto atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Reglamentas nustatys daugybę naujų pareigų. Pasiruošimu reglamentui būtina pasirūpinti jau dabar. Seminaras aktualus visoms Lietuvos švietimo ikimokyklinio ir mokymo įstaigų vadovams, pavaduotojams, sekretorėms kitiems administracijos  darbuotojams.

Plačiau »

Ar vadovas yra mokyklos mikroklimato garantas?

Gegužės 17 d. vyko Vaclovo Navicko, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus, seminaras „Ar vadovas yra mokyklos mikroklimato garantas?“, skirtas ugdymo įstaigų direktoriaus pavaduotojams. Seminare kalbėjome apie tai, kad vadovo vaidmuo kuriant darbingą ir sveiką mokyklos mikroklimatą, mažinant įtampą ir stresą tarp bendruomenės narių, yra labai svarbus.

Aiškinomės, kokios vadovo asmeninės ir vadybinės savybės padeda burti bendruomenę, įgyvendinant strateginius tikslus, nekonfliktuojant, nesusipriešinant, palaikant darbingą atmosferą, kolegiškus ir šiltus santykius. Aptarėme metodus, būdus, priemones, kurias taikome siekdami stiprinti psichologinę atmosferą ir etinį klimatą. Sužinojome, kaip teatro meno ir literatūros elementai gali padėti išvengti emocinės įtampos. Buvo galimybė dalyvauti diskusijoje, parašyti savo nuomonę iš anksto paruoštuose  lapeliuose. Seminare įgytos žinios padės kostruktyviam kolektyvo mikroklimatui.

Violeta Jurgelevičiutė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kolegialiosios patirties sklaida „Diemedžio“ ugdymo centre

Gegužės 16 dieną Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narės lankėsi Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centre. Ugdymo centro specialistės dalijosi kolegialiąja darbo su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais patirtimi.

Centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė supažindino su centro patalpomis, papasakojo apie jame dirbančių specialistų teikiamas paslaugas, pristatė įvairias čia  taikomas terapijas. Metodinio būrelio psichologės susipažino su centre naudojamomis priemonėmis: terapine vandens lova su integruota masažo ir garso sistema, begalybės tuneliu,  burbulų vamzdžiu,  šviečiančiais pluoštais ir kt.

Centro psichologė Aldona Giržadienė dalijosi savo darbe taikomais metodais, gerąja patirtimi. Specialistės dalijosi savo patirtimi, diskutavo apie pagalbos vaikui galimybių tobulinimą. Diskusijos metu buvo aptarti aktualūs klausimai, susiję su mokinių, turinčių elgesio ir/ar emocijų sutrikimų pagalbos teikimo galimybėmis, pasisemta naujų idėjų.

Rūta Gagienė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė