+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Mokytojų duomenų bazė

Ikimokyklinis ugdymas –Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas – Priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas – Pradinis ugdymas

Psichologas – Psichologas

Socialinis pedagogas – Socialinis pedagogas

Specialusis pedagogas – Specialusis pedagogas

Logopedas – Logopedas

Dorinis ugdymas: tikyba etika – Etika – Tikyba

Lietuvių kalba ir literatūra – Lietuvių kalba

Anglų kalba – Anglų kalba

Vokiečių kalba –  Vokiečių kalba

Rusų kalba – Rusų kalba

Matematika – Matematika

Informacinės technologijos – Informacinės technologijos

Biologija – Biologija

Fizika – Fizika

Chemija – Chemija

Istorija – Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Ekonomikos ir verslo pagrindai

Geografija – Geografija

Dailė – Dailė

Muzika – Muzika

Choreografija –Choreografija

Technologijos –Technologijos

Kūno kultūra – Kūno kultūra