+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Mažosios Lietuvos regiono bendrojo lavinimo 8-10 klasių mokinių istorijos konkursas

Daugelis pastebėjote, kiek daug įvairių renginių mūsų šalyje šiemet buvo/yra skirta istorinei Mažajai Lietuvai ir jos šiaurinei daliai Klaipėdos kraštui? Tai neturėtų stebinti, nes tokiu būdu mes paminėjome ir iki šiol minime  šio krašto prijungimo prie Lietuvos valstybės šimtmetį. Pats Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos valstybės istorikų ir ne tik jų pagrįstai laikomas išskirtiniu XX a. pradžios įvykiu, kurio reikšmė jaunos Lietuvos valstybės politinei, ūkinei ir socialinei raidai buvo itin reikšmingas. Mes, istorijos dalyko mokytojai, sutariame, jog šį įvykį būtina pristatyti  mūsų jaunajai kartai, kuri turi teisingai suvokti tuos įvykius ir jų naudą mūsų valstybei bei tautai.

Tokių paskatų vedini Klaipėdos miesto, Šilutės rajono ir Neringos savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų istorijos mokytojai 2022 m. rudenį sutarė organizuoti Mažosios Lietuvos regioninį konkursą 8 – 10 ( I – II gimn.) klasių mokiniams, kuris būtų skirtas Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos. Buvo sutarta, kad šis renginys vyks dviem etapais – pirmasis 2023 m. sausio mėn. projekte dalyvaujančiose mokyklose, o baigiamasis turas vyktų gegužės pradžioje Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir čia dalyvautų pirmojo turo laureatai. Šis konkursas jau pabaigtas, emocijos atslūgo, ir galima padaryti išvadas apie patį projektą ir jo ateitį.

Galime drąsiai teigti, kad projektas pavyko – pirmajame jo etape 2023 m. sausio mėnesį dalyvavo gausus  skaičius Vakarų Lietuvos regiono mokyklų, o  8 – 10 klasių mokiniai galėjo geriau pažinti Mažąją Lietuvą, jos istoriją, kultūrą ir tradicijas. Į antrąjį konkurso etapą, kuris vyko Klaipėdoje, Vytauto Didžiojo gimnazijoje atvyko tie Klaipėdos miesto, Šilutės ir Neringos savivaldybių mokiniai, kurie geriausiai pasirodė pirmame etape. Buvo smagu matyti tokį gausų jaunimo būrį ir juos atlydėjusius mokytojus. Šilutės kraštą atstovavo 16 mokinių ir juos lydėję istorijos mokytojai iš Šilutės pirmosios ir Vydūno gimnazijų, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos, Šilutės Pamario progimnazijos ir Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos. Tai mokytojai Algirdas Gečas, Laima Toliušienė, Saulius Zdanevičius, Loreta Gečienė, Dovilė Montvydienė,  Daiva Losienė, Rimantas Vitkauskas. Gaila, kad ne visos mokyklos galėjo sudalyvauti antrajame konkurso etape, bet Šilutės krašto atstovai Klaipėdoje pasirodė tikrai pagirtinai. Šilutės pirmosios gimnazijos 10 (II gimn.) klasės mokinė Danielė Matulevičiūtė, kurią konkursui ruošė mokytojas A. Gečas, užėmė pirmąją vietą tarp dešimtokų, Vydūno gimnazijos 9 (I gimn.) klasės mokinys Markas Adomaitis, kurį ruošė mokytojas S. Zdanevičius, nugalėjo savo grupėje, o Pamario progimnazijos 8 klasės mokinė Žemyna Macaitytė, kurią ruošė mokytoja L. Gečienė,  nugalėjo tarp 8 klasių mokinių. Dar visa eilė šilutiškių užėmė prizines vietas arba buvo įvertinti diplomais už sėkmingai atliktas kūrybines užduotis grupėse. Tai puikūs rezultatai!

Iš tikrųjų, projekto rengėjai pasirūpino, kad tiek mokiniai, tiek jų mokytojai Klaipėdoje patirtų kuo gilesnių įspūdžių, pagilintų ar įgytų naujų kompetencijų  – tuo metu, kai mokiniai atliko testo užduotis, juos lydėję mokytojai lankėsi Klaipėdos universitete ir Senato salėje išklausė net penketą pranešimų nuo Gintaro kelio aktualijų iki Holokausto istorijos peripetijų. Buvo naudinga susipažinti su naujais Klaipėdos universiteto mokslininkų darbais, jų įžvalgomis aktualiomis mums temomis. O kai mokytojai sėdo taisyti ir vertinti mokinių darbus, pastarieji dirbo grupėmis ir atliko kūrybines užduotis Mažosios Lietuvos istorijos ir Laikrodžių muziejuose bei laive – muziejuje „Sudūvis“. Sutikite, ne kasdien tenka patirti tiek įspūdžių ir patirčių!

Negaliu nepaminėti ir dar vieno Šilutės krašto akcento, kuris tiesiog sužibo šio renginio pabaigoje – prieš įteikiant apdovanojimus ir atminimo dovanėles renginio dalyviams prisistatė Šilutės pirmosios gimnazijos IV (12 kl.) mokinė Lukrecija Lazaraitytė ir jos mokytoja Vaida Galinskienė. Jos sužavėjo susirinkusius pristatydamos lietuvininkių tautinius rūbus ir jų tarmišką šneką. Buvo tikrai įspūdinga ir gražu. Apėmė pasididžiavimo savo kraštu, jo jaunimu jausmas.

Šis projektas, kuris buvo skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie  Lietuvos sukakčiai baigėsi, bet nėra uždarytas. Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytojas Vaidas Pamparas ir šių eilučių autorius, jausdami didelį kolegų mokytojų palaikymą tiek Klaipėdoje, tiek Šilutėje, Neringoje planuoja tokį konkursą paversti tradiciniu, kuris vyktų kas du metai ir būtų skirtas, kokiai nors reikšmingai krašto istorijos, kultūros ar kitos srities sukakčiai paminėti. Organizatoriai viliasi, kad prie šio sumanymo jungtųsi ir kitų Vakarų Lietuvos savivaldybių mokyklos.

Algirdas Gečas
Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas