Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos

Vasario 24 d. rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojai nuotoliniame  susirinkime „Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos“ dalijosi ugdymo kolegialiąja patirtimi, pačių sukurtomis metodinėmis priemonėmis, aptarė veiklos klausimus. Susirinkime dalyvavo ir veiklą kuruojanti Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Vingienė.

Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos – plati ir daug mokytojų dėmesio  ir praktinių patirčių apimanti tema.  Daiva Bačiulienė, lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pristatė pranešimą „Tėvų dalyvavimas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo procese“. Lopšelio-darželio „Pušelė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Birutė Jurgutienė, Jurgita Vaivadienė dalijosi savo veiklos patirtimi. Jos teigė, kad visų mūsų lūkestis – kokybiškas ugdymas, siekiant vaiko asmeninės pažangos ūgties. Pagamintos priemonės ne tik paįvairina ugdymo procesą, bet ir skatina vaikus tyrinėti, mąstyti, atrasti, sukelia naujų potyrių, padeda ugdyti kompetencijas.

Išradingas, labai kūrybiškas pačios pasigamintas metodines priemones, orientuotas į individualią vaikų veiklą, siekiant ugdymo kokybės ir vaiko pažangos pademonstravo Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ mokytoja metodininkė Gražina Toleikienė. To paties darželio mokytoja metodininkė Diana Valančienė pasidalijo inovatyvių IT programų taikymo ikimokyklinio ugdymo procese kolegialiąja patirtimi, pristatė virtualios aplinkos panaudojimo pavyzdį – filmuką „Kelionė po Šilutę“ ir viktoriną.

Gautą kolegialiąją patirtį taikysime patirtį ugdyme.

Daiva Bačiulienė,
Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą