Šventiškas tikybos mokytojų susirinkimas

Rugsėjo 9 d, Šilutės katalikų bažnyčios parapijos namuose dekanato tikybos mokytojai rinkosi aptarti veiklos klausimus. Naujus mokslo metus mokytojai pradėjo šventiška nuotaika, kolegialiu pabendravimu ir gėlėmis.

Susirinkime dalyvavo tikybos mokytojų metodinio būrelio kuratorės Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus atstovės Vida Kubaitienė ir Jurgita Vingienė.  Pasveikinome svečius susirinkimo dalyvius Telšių vyskupijos monsinjorą Rimantą Gudlinkį 25 metų kunigystės sukakties ir Šilutės katalikų bažnyčios dekaną Remigijų Saunorių 44-ojo gimtadienio proga. Išklausėme šių svečių ir apaštališkojo nuncijaus sekretoriaus Donato Liutikos naujausią informaciją, aptarėme veiklos klausimus.

Monsinjoras Rimantas Gudlinkis visus apdovanojo naujausiais informaciniais leidiniais, pakvietė dalyvauti tikybos ir istorijos mokytojus konferencijoje Telšiuose rugsėjo 16 d. 9.30 val. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje (Katedros a. 6, Telšiuose, V a.) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“, kurios metu žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės steigimas XIII – XV a. bus nagrinėjamas religiniais, politiniais ir kultūriniais aspektais.

Mokslo metus pradėjome džiugiai, šventiškai, tikimės, kad jie bus sėkmingi mums visiems.

Violeta Stonienė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė,
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė