+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Kūrybinis Erasmus+ projektas „Kviečiu pažaisti”

Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla kartu su Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizavo virtualų respublikinį mokinių socialinį-kūrybinį projektą „Kviečiu pažaisti”. Šis projektas organizuojamas kaip Erasmus+ projekto Nr. 2018-1-LT01-KA229-047004 „Play to learn, learn to play” sklaidos renginys. Projekto nuotoliniame apibendrinime dalyvavo pageidaujantys mokytojai iš visos respublikos.

Kartu buvo siekiama skatinti aktyvų mokinių laisvalaikio užimtumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, iniciatyvumą bei saviraišką, sudaryti sąlygas pasidalinti žaidimų idėjomis. Projekto apibendrinimas vyko 2021 m. birželio 14 d. Jo metu buvo pristatyti tokie žaidimai kaip „Medžiai dega”, „Kroketas”, šokinėjimo per gumytę  bei nubraižytas schemas variantai, Steam veiklų ir žaidimų integravimas, kt. Renginio pabaigoje organizuota viktorina naudojant Kahoot programėlę.

Ina Stankevičiutė,
Koordinatorė, socialinė pedagogė