Ikimokyklinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija „Mano metodas“

Spalio 7 dieną ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalijosi sėkmingų veiklų patirtimis. Tai buvo į vaiką orientuotų veiklų kolegialioji patirtis – įvairūs projektai, atviros veiklos grupėje ir lauke, kiti kūrybiniai sumanymai.

…vaidinimą kartojome ir kartojome, o vaikai vis prašė dar… “ Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytoja pasakojo apie „Pasakų vagonėlį“, apie tai, kaip vaikai pasirenka vagonėlio pasaką, su šokių mokytoja vaikai šoka pasaką, su muzikos  vadove dainuoja, klauso, kaip tėveliai seka pasakas.

Vitalija Stankaitienė ir Danguolė Razantienė iš lopšelio- darželio „Žibutė“ pademonstravo videomedžiagą „Vaiko ugdymas lauke“. Patikėjome, jog ugdymas lauke patrauklus ir naudingas vaikams, pedagogams, tėvams. Mokytojos pasidalijo inovatyviomis idėjomis, kaip sukurti ugdymo aplinką lauke ikimokyklinio amžiaus vaikams atsižvelgiant į jų poreikius – dalijosi seminarų apie lauko darželį Vilniuje medžiaga ir pristatė savo tokios veiklos patirtį. Klausantiems tai pasirodė ypač įdomi veiklos praktika.

Ramunė Šmitienė iš „Žvaigždutės“ pristatė atviros veiklos videomedžiagą „Rudenėlio linksmybės“. Veiklos metu atskleidė metodus, skatinančius komandinį darbą: žaisti, kurti, dainuoti, vaidinti, skaičiuoti.

Inovatyviose veiklose ugdomos pažintinės ir kitokios vaikų kompetencijos, įgūdžiai, patirtys. Nejučia diskusijoje priėjome prie patyriminio ugdymo svarbos. Reflektuojant suvokėme, kad dalijimasis patirtimi ugdo mūsų profesionalumą.

Daiva Bačiulienė,
„Žvaigždutės“ lopšelio darželio mokytoja metodininkė,
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė