+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos dalijosi nuotolinio ugdymo informacija

Gegužės 6 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos virtualiame susirinkime aptarė nuotolinio ugdymo aktualijas ir išklausė turtingą informacija Ingos Mockienės, Šilutės lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojos pranešimą „Priešokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“, kuriuo ji dalijosi savo nuotolinio darbo patirtimi.

Prisijungė per dvi dešimtis priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dalijosi kolegialiąja patirtimi, kaip kiekvienoje įstaigoje įgyvendina nuotolinį ugdymą. Patirčių yra įvairių, ir visos jos racionalios, optimaliausios esamoje situacijoje.

Inga Mockienė pasidalijo tikrai vertinga savo darbo patirtimi, kokias programas ji naudoja, kaip rengia mokiniams virtualias užduotis, nurodė internetinius adresus, kuriais kolegės gali ieškoti naudingos informacijos ir pasidalijo galimais nuotolinio ugdymo sprendimais.

Taip pat savo patirtimi dalijosi kiekvienos ugdymo įstaigos pedagogai. Beliko stebėtis jų išradingumu, racionalumu ir atsidavimu savo darbui – ieškotas ir atrastas optimaliausias sprendimas džiugina rezultatu bendruomenes.

Lilija Venckienė,
Priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja