+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Bendruomenės įtraukimas siekiant individualios mokinio pažangos

Spalio 25 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi ikimokyklinio ugdymo mokytojos ir dalijosi kolegialiąja patirtimi apskritojo stalo diskusijoje „Bendruomenės įtraukimas siekiant individualios mokinio pažangos“

. Buvo net penki labai įdomūs pranešimai apie mokytojų darbo grupėse kūrybišką veiklą, akivaizdžiai padedančią kiekvienam mokiniui įsisavinti žinias. Pranešimai buvo informatyvūs, vienas už kitą įdomesni, atskleidžiantys kiekvienos ugdymo įstaigos savitumus, gebėjimą patraukliai organizuoti ugdymo veiklas.

Evelina Staupelytė, Šilutės lopšelio-darželio  „Ąžuoliukas“ pavaduotoja ugdymui pristatė pranešimą „Lopšelio-darželio sėkmė priklauso nuo manęs“. Pasidalijo įžvalgomis, kaip mokytojoms planuoti laiką, veiklą, rezultatą, vertinti save ir kt.

Rasa Ilginienė, „Ąžuoliuko“ mokytoja, skaitė pranešimą „Tėvų ir pedagogų partnerystės galia“, kuriuo pristatė „Žvaigždės dienos“ metodą, taikomą ugdymo grupėje, skatinantį vaikus kūrybai, aktyviai veiklai.

Vida Paliutytė, „Ąžuoliuko“ mokytoja, pristatė pranešimą „Tėvai ir pedagogai – ugdymo partneriai. Tėvų savanorystė, organizuojant įtraukiąntį ugdymą(-si). Tai buvo idėjų puokštė, kaip telkti tėvus bendravimui ir bendradarbiavimui ugdymo procese.

Oksana Kasparaitienė, „Ąžuoliuko“ mokytoja, pademonstravo ugdymo veiklos vaizdiniu įrašu „Kūrybiškas sensorinių pojūčių lavinimas, neprieštaraujantis prigimtinėms vaiko savybėms“.

Viktorija Kinčiūtė, Kintų pagrindinės mokyklos mokytoja, savo pranešime pasidalijo vaizdinėmis priemonėmis su daugybe idėjų, kaip rūšiuoti antrines žaliavas ir jas prikelti naujam gyvenimui, pvz., metodinių priemonių gamyba iš atntrinių žaliavų.

Alma Norkaitienė,
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
„Gintarėlio“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja