+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Sėkmė turi tapti kiekvieno mokinio kasdienybe (kasdienė sėkmė motyvuoja kiekvieną mokinį)

Spalio 18 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Ritos Mikailienės, mokymų vadovės- (konsultantės), kūrybiškumo ir komunikacijos gebėjimų ugdymo trenerės, seminaras „Kompetencijų ugdymas ir asmeninio efektyvumo didinimas. Meno terapijos  praktika.“ Seminaro tikslas –  suteikti mokytojams žinių tobulinti pamokos kokybę, ugdymo turinį priartinant prie mokymo(si) per patirtį, skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už mokymąsi, susimąstyti apie mokymosi poreikius, kelti tikslus, stebėti ir vertinti savo mokymąsi.

Vienas iš svarbiausių iššūkių, kuriuos patiria šiuolaikiniai mokytojai ir mokiniai, yra kintantys visuomenės bei jaunų žmonių poreikiai, kurie atspindi milžiniškame neatitikime tarp to, kas žadina jaunų žmonių dėmesį, ir to, kaip mokoma.

Ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją ugdomos šios vertybinės nuostatos: supratimas, kad mokymasis yra vertingas ir trunka visą gyvenimą; poreikis mokytis ir tobulėti;  noras pažinti save kaip besimokantįjį;  savarankiškas, kryptingas ir atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas; pasitikėjimas savimi; tikėjimas mokymosi sėkme; atsakomybės už mokymąsi ir rezultatus jausmas; noras dalytis žiniomis ir įgyta patirtimi su kitais žmonėmis.

Dauguma, jei ne visos čia įvardytos vertybinės nuostatos didina mokinio mokymosi motyvaciją, be kurios neįmanomas sėkmingas mokymasis. Tik tuomet, jei mokinys tikės mokymosi sėkme ir vertins mokymąsi, jis galės įveikti sunkumus, skirdamas mokymuisi daugiau laiko ir pastangų. Mokymosi motyvaciją, ypač kai mokinys nelabai pasitiki savo jėgomis ir mokymosi sėkme, galima didinti jį paskatinant, pagiriant ir skiriant užduotis, kurias jis pajėgus atlikti. Atlikęs užduotį mokinys patiria sėkmę, įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, o paskatintas drąsiau imasi kitų, jau sudėtingesnių užduočių. Tačiau užduotis neturėtų būti per lengva aukštesnių gebėjimų ir labiau motyvuotiems mokiniams, nes jie gali prarasti susidomėjimą, atlikti ją mechaniškai ir nieko naujo neišmokti.

„Sėkmė turi tapti kiekvieno mokinio kasdienybe, antraip kai kurie iš jų praras pasitikėjimą savo jėgomis ir nepajėgs mokytis. Tie, kurie mokosi, – tai tie, kurie tiki savo jėgomis. Tie, kurie tiki savo jėgomis, – tai tie, kurie patiria sėkmę.“1 Geoff Petty knygoje „Šiuolaikinis mokymas“ pateikia ir aprašo tokį motyvaciją skatinančių ir geresnius mokymosi rezultatus užtikrinančių veiksnių sąrašą: sėkmė, tikslingumas, malonumas, paskatinimas, tikslai.

Seminaras pateisino mokytojų lūkesčius. Žinias, įgytas seminaro metu, taikysime ugdymo procese.

Alma Burbienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja