+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Mokslas ne tik yra suderinamas su dvasingumu. Jis yra pagrindinė dvasingumo versmė

Spalio 13 dieną Šilutės dekanato tikybos mokytojai išvyko į Šiluvą. Kelionė prasidėjo Švėkšnoje, visi norintieji galėjo įlipti į Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios bokštą ir pasidžiaugti miestelio panorama.

Po to pajudėjome į Šiluvą, kur Švč. Mergelė Marija apsireiškė 1608 metais. Tai buvo pirmasis Marijos apsireiškimas Europoje ir veikiausiai vienintelis, kai Marija kalbėjo kito tikėjimo, tada paplitusio kalvinizmo, žmogui. Seniausioje rašytinėje Šiluvos istorijoje, rašytoje apie 1651 metus, pasakojama: „Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens Mergaitę iššukuotais plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą ir pranešė, ką matę. Katechetas, pasikvietęs bakalaurą, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir taip pat pamatė verkiančią Mergelę, kaip buvo matę piemenėliai. Įsidrąsinęs jis kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Mergaitė atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Tai tarusi ji pranyko.

Išklausę šv. Mišias ir praturtėję dvasiškai, pasukome Tytuvėnų link.  Išvykoje tolerantiškai diskutavome, aptarinėjome gyvenimo kelią ir tikėjimo tiesas, lankėmės dvasingose vietose. Pagal Carl Sagan teiginį „Mokslas ne tik yra suderinamas su dvasingumu. Jis yra pagrindinė dvasingumo versmė“.  Žinios, mokslo žinios, mokytojus, tuo pačiu ir jų mokinius, praturtina.

Violeta Stonienė,
Šilutės rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė