+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Emocinės šilumos bei artumo su vaiku kūrimas

Spalio 7 d. įvyko socialinių pedagogų susirinkimas, kurio dienotvarkėje buvo numatyti septyni veiklos klausimai. Išklausėme daug naujos informacijos, kolegų praktinės veiklos pranešimų, dalijomės, klausėme, jei kas buvo neaišku. Veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus specialistė Vida Kubaitienė pasidalijo naujausia informacija socialiniams pedagogams.

Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Janina Toleikienė pristatė informaciją iš pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų viešosios konsultacijos apie projektus „Patyčių dėžutė“, „Reaguok.lt“ bei elektroninius mokymus apie šias veiklas pedagogams.

Tarnybos psichologė Ilona Norgėlienė  supažindino su pakeitimais pildant socialinio pedagogo vertinimo 5 formą, siūlė organizuoti socialiniams pedagogams supervizijas, kurios skirtos profesiniam tobulėjimui, informacijos, problemų sprendimų gavimui.

Sigita Žemaitytė, Juknaičių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė, pristatė socialinio pedagogo elektroninio veiklos žurnalo registravimą, kurio galėtume mokytis.

Jurgita Barškietienė, Vilkyčių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė, pristatė rugsėjo 17 d. savivaldybėje vykusio tarpinstitucinio bendradarbiavimo pasitarimo vieną iš svarstomų klausimų – „Asmens duomenų pasikeitimas tarp atskirų institucijų, dirbančių šeimos ir vaiko gerovės srityje“.

Rasa Stasytienė, lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ socialinė pedagogė, pristatė pranešimą „Emocinės šilumos bei artumo su vaiku kūrimas“, kuriuo pasidalijo savo darbo metodais ir priemonėmis.

Sonata Vilčiauskienė, Žemaičių Naumiesčio socialinė pedagogė, savo pranešimu „Socialus ikimokyklinio ugdymo vaikas ir socialinis pedagogas“ taip pat pasidalijo savo veiklos įstaigoje kolegialiąja patirtimi.

Du paskutinieji pranešimai visus emociškai sušildė ir nuteikė pozityviai veiklai.

Jurgita Barškėtienė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė