+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Patyriminio ugdymo per praktiką kolegialioji patirtis

Rugsėjo 26 d. istorijos mokytojai metodinio būrelio susirinkime aptarė veiklas savo mokyklose, dalijosi kolegialiąja patirtimi, teikė siūlymus rajono mokytojų metodinės veiklos planui.

Veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė supažindino su naujausia informacija mokytojui ir kvietė vykti į respublikinę istorijos mokytojų konferenciją Šiauliuose bei dalyvauti kitose veiklose.

Aptarėme istorijos brandos egzamino pasiekimus ir nesklandumus,- mokytojai,kurie turėjo 12 klasės mokinių dalijosi patirtimi ir įžvalgomis.

Taip pat diskutavome, kaip paminėsime mokyklose Lietuvos šaulių sąjungos 100-metį, nusprendėme išvyką į Klaipėdos licėjų stebėti atvirų istorijos mokytojų veiklų.

Mokytojai aktyviai dalijosi kolegialiąja „Patyriminio ugdymo per praktiką ir bendradarbiavimą, vaiko sėkmei pasiekti“ savo mokyklose patirtimi.

Diskutavome, kokių norėtume seminarų ir praktinių mokymų.

Dovilė Montvydienė,
Istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja