+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Atrasta nauja, prasminga praktika ir profesinio tobulėjimo galimybė

Skuodo informacijos centras bendradarbiaudamas su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba organizavo edukacinę išvyką – seminarą istorijos ir vokiečių kalbos mokytojams Šilutės miesto švietimo ir kultūros įstaigose.

Pokalbis prie apskritojo stalo su Šilutės rajono istorijos, vokiečių kalbos mokytojais, Švietimo pagalbos tarnybos specialistais apie mokytojų profesinę praktiką, inovacijas šiuolaikinėje pamokoje, metodinių būrelių veiklą vyko konstruktyviai. Buvome supažindinti su šių dviejų dalykų metodinių būrelių veikla ir sėkmėmis.

Judita Blinkevičienė, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė teigė, kad įstaigoje yra sukurta praktika organizuoti renginius, kai aktyviai į veiklas įsitraukia mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Pradžiugino ir maloniai nuteikė išeksponuoti mokinių, mokytojų meniniai darbai, kurie atlikti įvairiomis technikomis. Apie parodą plačiau papasakojo metodininkė Nijolė Rimkuvienė.

Sudomino Janinos Toleikienės, Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojos pasidalijimas kolegialiąja patirtimi, kai švietimo pagalbos specialistai organizuoja trumpas išvykas į mokyklas, siekiant konsultuoti mokytojus konkrečiais klausimais ir teikti pagalbą švietimo bendruomenėms.

Pastebėjome, kad tarnyboje sudarytos puikios sąlygos skleistis visų mokyklų bendruomenių narių lyderystei. Tarnyboje vyksta aktyvi būrelių narių veikla: susitikimai, parodos, konkursai, diskusijos, konsultacijos, įvairaus pobūdžio mokymai. Partneriškas mokymasis suteikia daugiau galimybių mokytis vieniems iš kitų, ieškoma tinkamų formų bei kūrybinių idėjų sprendžiant aktualias švietimo strategijas. Sužinojome, kad vyksta mokytojų formalios ir neformalios diskusijos apie profesinę veiklą, kad tampa tradicija refleksiniai pokalbiai, praktiniai darbai, diskusijos su vadovais.

Šilutės pirmojoje gimnazijoje mus svetingai pasitiko gimnazijos direktorė Laima Spirgienė, istorijos mokytojai: metodininkė Laima Toliušienė, ekspertas Algirdas Gečas. Pasidžiaugėme gimnazijos edukacinėmis erdvėmis, moderniais kabinetais. Gimnazijos direktorė suorganizavo ekskursiją po mokyklą, ypač atkreipdama dėmesį į kūrybiškai dirbančius mokytojus. Pasak direktorės, mokyklos bendruomenė mokosi kelti asmeninius tikslus ir tuo pačiu įsivertinti sėkmę stebėdami mokytojų veiklą. Anot istorijos mokytojų, ieškoma naujų bendradarbiavimo formų, atkreipiant dėmesį į mokyklos patirties ir istorinį kontekstą. Kiekvienas dalyvis išsakė savo nuomonę, o mes turėjome drąsos ir noro apibendrinti vykusias refleksijas – pokalbius įvairiais lygmenimis. Patirtis parodė, kad visa tai įgyvendinti galima tada, jeigu švietimo bendruomenės nariai jaučia poreikį tobulėti, kai kartu siekiama bendro rezultato.

Pasivaikščiojimas po Šilutės miestą nuteikė maloniai. Daug įspūdžių patyrėme susitikę su gide ir išgirdę jos nuotaikingą pasakojimą apie Šilutę. Pasakodama apie „Šilutės sienos“ siužetus, gidė Živilė Skirkevičienė pabrėžė, kad sienoje įamžintos svarbios asmenybės, jų palikti pėdsakai: Jurgio Talaičio smuklė, Emanuelio Kanto kavinė, Hugo Šojaus dvaras, spaustuvių ir knygnešių veikla, kuri buvo itin reikšminga Didžiosios Lietuvos gyventojams. Istorinė „Šilutės siena“ sužavėjo skuodiškius įdomia idėja ir sėkmingai įgyvendintu projektu.

Šilutės Hugo Šojaus dvare-muziejuje mūsų laukė gražiais apdarais apsirengusios dvaro ponios, kurios papasakojo apie dvarą. Edukacinėje programoje „Lietuvininkų kulinarinis paveldas“ išgirdome nepaprastai gražią, turtingą, įvairiais nuotykiais ir pasakojimais perpintą lietuvininkų kalbą.

Smagu buvo sutikti daug kūrybingų, mielai besidalijančių patirtimi kolegų, įsitraukti į diskusijas aktualiomis temomis. Nuolatinė, kryptinga ir tikslinga  metodinio būrelio veikla duoda rezultatų. Už puikią dieną, kartu praleistą laiką su kolegomis iš Šilutės ir atrastas naujas idėjas, esame dėkingi Šilutės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojams ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio renginio organizavimo.

Mokytojai, apmąstydami savo veiklą, pritaikę metodines naujoves, stiprina kūrybiškumą pamokoje ir neformalioje veikloje. Buvo naudinga semtis patirties įstaigose, kur sėkmingai vyksta pokytis ir kuriama mokytojų mokymosi kultūra.

Vita Zaborienė,
Skuodo informacijos centro metodininkė